05.06.2020

Предстоящи събития в София

The Global AI On Tour Bulgaria 2020

06.06.2020

The Global AI On Tour е безплатно събитие, което се организира в целия свят през април, май и юни от местните общности, които се вълнуват от въпросите, свързани с изкуствения интелект в Microsoft Azure.

Събитието се провежда в различни места на всеки континент и се ръководи от централата в Нидерландия, с подкрепа от Microsoft. The Global AI On Tour Bulgaria постига перфектен баланс между качествено съдържание, страхотни лекции и практическо обучение със съмишленици от общността.

The Global AI On Tour в София, България, ще се проведе на 6 юни, 2020.

 

Академия за иновации 2020

06.06.2020

За 7-ма поредна година Innovation Starter организира “Академия за иновации 2020 – Bulgaria Innovation Hackathon” за студенти в партньорство с водещите университети в България.

Владимир Данаилов, заместник-кмет на София по Дигитализация, иновации и икономическо развитие, ще се включи в откриването на Хакатона заедно с експерти от академичните среди, бизнеса, неправителствения сектор и местни асоциации.

Събитието ще се реализира отново под формата на 24-часов хакатон – състезание с 

елементи на програмиране и прототипиране. Наградата включва 10 000 лв. за отбора студенти с най-креативна и приложима идея, осигурени от Европейската инвестиционна банка, както и посещение в Брюксел, осигурено с институционалната подкрепа на Европейската комисия в България.

Домакин на хакатона ще бъде Литературен клуб „Перото“, където на 5 и 6 юни младежите ще могат да разработят своите идеи под формата на кратки 15-минутни презентации и демо версии на продукти и услуги под менторството на журито, партньори и членове на организаторите.

Заради мерките в страната във връзка с COVID-19, събитието ще се проведе онлайн с дистанционна работа с менторите, онлайн журиране и обявяване на резултатите от класирането на сайта и фейсбук страницата на хакатона.

 

BalREAct – #Action in crisis

16.06.2020

На 16 юни BalREAct – #Action in crisis ще предостави възможност на водещите участници на пазара да анализират и споделят гледната си точка относно ключовите фактори, променящи средата, моделите за реакция спрямо хуманитарните, социалните, икономическите, финансовите и пазарните предизвикателства, които ситуацията създава, както и важните процеси за оптимизиране на системния риск, който вече създава трудности и несигурност в индустрията на недвижимите имоти.

Програмата на конференцията ще включва отделни дискусионни сесии с фокус върху пазара на жилищни имоти, пазара на офис площи, бъдещето на работните пространства и много други теми. 

Владимир Данаилов, заместник-кмет по дигитализация, иновации и икономическо развитие на София ще участва в сесията PRE-OPENING: МАКРО ТРЕНД –

05.06.2020

Предстоящи събития в София

Calendar-Sofia-EventsThe Global AI On Tour Bulgaria 2020

The Global AI On Tour е безплатно събитие, което се организира в целия свят през април, май и юни от местните общности, които се вълнуват от въпросите, свързани с изкуствения интелект в Microsoft Azure.

Събитието се провежда в различни места на всеки континент и се ръководи от централата в Нидерландия, с подкрепа от Microsoft. The Global AI On Tour Bulgaria постига перфектен баланс между качествено съдържание, страхотни лекции и практическо обучение със съмишленици от общността.

The Global AI On Tour в София, България, ще се проведе на 6 юни, 2020.

 

Академия за иновации 2020

За 7-ма поредна година Innovation Starter организира “Академия за иновации 2020 – Bulgaria Innovation Hackathon” за студенти в партньорство с водещите университети в България.

Владимир Данаилов, заместник-кмет на София по Дигитализация, иновации и икономическо развитие, ще се включи в откриването на Хакатона заедно с експерти от академичните среди, бизнеса, неправителствения сектор и местни асоциации.

Събитието ще се реализира отново под формата на 24-часов хакатон – състезание с  елементи на програмиране и прототипиране. Наградата включва 10 000 лв. за отбора студенти с най-креативна и приложима идея, осигурени от Европейската инвестиционна банка, както и посещение в Брюксел, осигурено с институционалната подкрепа на Европейската комисия в България.

Домакин на хакатона ще бъде Литературен клуб „Перото“, където на 5 и 6 юни младежите ще могат да разработят своите идеи под формата на кратки 15-минутни презентации и демо версии на продукти и услуги под менторството на журито, партньори и членове на организаторите.

Заради мерките в страната във връзка с COVID-19, събитието ще се проведе онлайн с дистанционна работа с менторите, онлайн журиране и обявяване на резултатите от класирането на сайта и фейсбук страницата на хакатона.

 

BalREAct – #Action in crisis

На 16 юни BalREAct – #Action in crisis ще предостави възможност на водещите участници на пазара да анализират и споделят гледната си точка относно ключовите фактори, променящи средата, моделите за реакция спрямо хуманитарните, социалните, икономическите, финансовите и пазарните предизвикателства, които ситуацията създава, както и важните процеси за оптимизиране на системния риск, който вече създава трудности и несигурност в индустрията на недвижимите имоти.

Програмата на конференцията ще включва отделни дискусионни сесии с фокус върху пазара на жилищни имоти, пазара на офис площи, бъдещето на работните пространства и много други теми. 

Владимир Данаилов, заместник-кмет по дигитализация, иновации и икономическо развитие на София ще участва в сесията PRE-OPENING: МАКРО ТРЕНД – БЪЛГАРИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ

05.06.2020

ABLE добави нови функционалности в Startup Navigator – платформата-карта на предприемаческата екосистема в България

Асоциацията на българските лидери и предприемачи обяви изцяло обновения сайт на платформата си Startup Navigator. Освен изцяло новия дизайн, сайтът има и нови функционалности, които да помогнат на предприемачите да реализират бизнес идеите и инициативите си.

В Навигатора може да проверите какъв тип предприемач сте чрез въпросника Bizideas и да идентифицирате сферата, в която имате най-голям потенциал да реализирате идея. Друг въпросник показва какъв тип финансиране е подходящо за вашата идея, а в динамична таблица може да проследявате текущи възможности за финансиране по индустрии, етап на развитие на компанията, размер на търсената инвестиция, краен срок за кандидатстване и др. 

StartUpNavigator.eu стартира през 2017 г. с амбицията да бъде онлайн сцена и място за контакт за всички с отношение към предприемачеството в България. Платформата осигурява видимост и прави връзка между всички участници в стартъп средата –  хората с нови идеи, стартиращите фирми, развития бизнес, менторите, акселераторите, неправителствените организации, администрацията, коуъркинг пространствата. 

Новини от платформата може да следи и във фейсбук страницата тук.

 

05.06.2020

Европейската комисия представя предложението си за мащабен план за възстановяване

Публикацията е предоставена от екип „Икономическо управление и Европейски семестър“ на Представителството на Европейската Комисия в България

Европейската комисия представи своето предложение за мащабен план за възстановяване. За да се гарантира, че възстановяването е устойчиво, съгласувано, приобщаващо и справедливо за всички държави членки, Европейската комисия предлага да бъде създаден нов инструмент за възстановяване, носещ названието NextGeneration EU, който да бъде включен в мощен, модерен и преработен дългосрочен бюджет на ЕС. Комисията представи също така адаптираната си работна програма за 2020 г., която ще определи приоритети сред действията, необходими за да се даде тласък на възстановяването в Европа и на нейната устойчивост.

За да бъдат защитени животът и препитанието, да се възстанови единният пазар, както и да се постигне трайно и проспериращо възстановяване на целия Съюз, Европейската комисия предлага да бъде използван пълният потенциал на бюджета на ЕС. С NextGeneration EU от 750 милиарда евро и целевите увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. общият финансов капацитет на бюджета на ЕС ще достигне 1,85 трилиона евро.

NextGeneration EU ще набира средства, като таванът на собствените ресурси временно ще бъде увеличен до 2% от брутния национален доход на ЕС, което ще позволи на Комисията да използва своя висок кредитен рейтинг, за да заеме 750 милиарда евро от финансовите пазари. Това допълнително финансиране ще бъде насочвано чрез програми на ЕС и ще бъде погасено през дълъг период от време в рамките на бъдещите бюджети на ЕС — не преди 2028 г. и не по-късно от 2058 г. За да е възможно това да се осъществи по справедлив и споделен начин, Комисията предлага редица нови собствени ресурси. Освен това, за да се предоставят средства възможно най-скоро в отговор на най-неотложните нужди, Комисията предлага настоящата многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. да бъде изменена, за да е налично финансиране от 11,5 милиарда евро още през 2020 г.

Средствата, набрани за NextGeneration EU, ще бъдат инвестирани в три стълба:

  1. Подкрепа за държавите членки с инвестиции и реформи
  2. Енергичен импулс за икономиката на ЕС чрез стимулиране на частните инвестиции
  3. Извличане на поуки от кризата

Документите и допълнителна информация ще намерите на: Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение

 

 

X