Значителен ръст отчитат медицинските и фармацевтични компании, занимаващи се с развойна дейност. Увеличава се и делът на консултантската дейност във фармакоикономиката и оценката на здравните технологии. Със своите сериозни традиции, българската фармацевтична индустрия чувствително увеличи научноизследователските и производствените си капацитети.

Биотехнологии

Индустрията

400 мил лв

годишен оборот от клинични изследвания

56

компании са част от българския
Биотехнологичен и здравен клъстер

5800

специалисти членуват в българския
Биотехнологичен и здравен клъстер

Талантите на София

128

медицински центрове в София
извършват клинични изследвания

11 000

студенти следват медицина, фармация,
дентална медицина и здравеопазване

1 400

студенти учат биология
и биотехнологии

X