Наличието на множество паркове и градинки и близостта на Витоша дават на София възможността да бъде уникална зелена столица. Градът приоритизира решенията на специфичните си проблеми като замърсяване на въздуха, енергийна ефективност и управление на водите и отпадъците.

Развитие на градска среда

Инвестиции

173.5 мил лева

ще бъдат вложени в обновявания
на центъра до 2020 г.

24 мил лева

отделени за обновявания на
зелените площи в периода 2018-2019 г.

50%

от автопаркът на градския транспорт
е подновен в последните години

Обществен транспорт

~55 

метростанции ще фунционират през 2020 г.

500 000 

софиянци ще използват метро
дневно през 2020 г.

300

споделени електрически автомобила
предоставят от Spark на софиянци

Природа 

30 

минерални извора

2290м  

е висок Черни връх на Витоша

7.5 км2 

е площта само на 4-те
най-големи градски парка

X