Развитието на предприемаческата среда е приоритет на София. През 2019 г. стартира пилотен проект за акселератор „Акселератор стартъп София“. Инициативата е реализирана съвместно от Invest Sofia, Общинският гаранционен фонд за МСП и Програма „Европа“ на Столична община.

Акселератор Стартъп София

Пилотното издание на „Акселератор стартъп София“ стартира през януари 2019 г. Кандидатстваха над 40 иновативни млади компании и проекти. 13 от тях ще получат безвъзмездно финансиране в размер на до 10 000 лева и ще участват в менторска програма през септември 2019 г.

Цели на програмата

 

 1. Да подкрепя проекти, които развиват иновативни продукти, услуги или процеси
 2. Целева аудитория: иновативни, социални или стартиращи фирми
 3. Приоритет: младежко, женско, възрастно предприемачество

Как подпомагаме участниците

 

 1. Грант: 5 000 – 10 000 лева на проект
 2. Менторска програма от Invest Sofia както и от външни професионални ментори на стартъпи: обхваща широк спектър от теми като бизнес планиране и устойчиво развитие на пазари
 3. Комуникационна и институционална подкрепа
 4. Достъп до мрежата от партньори на Invest Sofia

Повече за програмата

 

 1. Акселератор Стартъп София е съвместен проект на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, Общинският гаранционен фонд за МСП и програма „Европа“ към Столична община. Акселераторът допълва третата от приоритетни области на Програма „Европа“ 2019 на Столична община, както следва:
  – насърчава иновативни и дигитални инициативи в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт
  – реализира дейности в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните технологии
 2. Пилотният кръг на „Акселератор стартъп София“ ще приключи през есента на 2019 г. За информация относно бъдещи издания на програмата, се абонирайте за нашия бюлетин

Организациите зад проекта

Общинският гаранционен фонд за МСП (ОГФМСП) работи за повишаване конкурентоспособността и достъпа до финансиране на МСП в София. Фондът предоставя гаранции по кредити на МСП, които имат икономически изгоден проект, но не могат да осигурят достатъчно банково обезпечение. Към юли 2019, Фондът е подкрепил над 635 МСП, като общият размер на гаранциите възлиза на 31 млн леваПрез 2018 г. Фондът стартира Програма за финансиране на иновативни и стартиращи предприятия (Програма ФИСП), допълнителна гаранционна схема към основната.

Програма „Европа“ на Столична община подкрепя взаимодействието между гражданското общество и местната власт. Програмата прилага добри европейски практики в публичния сектор, една от които е проектното финансиране на граждански идеи и инициативи. В последните години подкрепата на иновативните дейности се превърна в един от водещите приоритети на Програмата „Европа“.

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (Invest Sofia) подкрепя развитието на София като място за стартиране на бизнес от български и чуждестранни компании и предприемачи. Invest Sofia работи за превръщането на София в притегателен център за учени, предприемачи и професионалисти, за да бъде градът дестинация за високоефективни индустрии на знанието.

X