България е втората най-добра дестинация за аутсорсинг в Европa според A.T. Kearney90% от служителите в сектора са в София, работещи на повече от 30 езика. Индустрията се трансформира от аутсорсинг на процеси към цялостни бизнес решения. Основна причина за това е образованата работна ръка на София.

Аутсорсингът в София

Бурно развитие

~ 60 000 

служители работят в аутсорсингът
на бизнес процеси и ИТ

17%

среден годишен ръст на служителите
в периода 2013-2017 г.

190

компании работят по ИТ аутсорсинг
проекти през 2017 г.

Брой компании по сектори

193 

Информационни технологии

57

Човешки ресурси

65

Бизнес процеси по телефона

54

Други бизнес процеси

29

Бизнес решения, както и
Финанси и Счетоводство

Брой служители по сектори

16 441 

Информационни технологии

9 730

Човешки ресурси

12 009

Бизнес процеси по телефона

10 409

Други бизнес процеси

9 099

Бизнес решения, както и
Финанси и Счетоводство

Интернационализация и растеж

~8 млрд лв 

годишен оборот на индустрията
се очаква през 2021 г.

48% 

от компаниите имат чужди собственици,
идващи от 47 държави

75% 

от компаниите са основани след
влизането на България в ЕС през 2007 г.

Източник: Българска Аутсорсинг Асоциация, 2018

Some success stories:

World Bank

TELUS

Cargill

Cargotec

AES

X