София се развива все по-бързо. Столична община има приоритет да превърне града в място с развита стартъп, иновативна и НИРД екосистема. Подобряването на инфраструктурата и качеството на живот допълнително правят бизнес климата по-привлекателен.

10 причини да инвестирате в София

1. Регионален център за таланти

 • София разполага със конкурентноспособен човешки капитал от високо образовани професионалисти, особено в ИКТ и в креативния сектор
 • 23 университета, над 100 000 студенти, 63 изследователски центрове и 20+ независими софтуерни училища
 • Английският език е широко разпространен в столицата
 • Прочети повече за пазара на труда

2. Глобални лидери от IT сектора са вече в София

 • Глобални IT лидери като SAP Labs, HP, Bosch, VMware, IBM, CISCO вече извършват развойна и научно-изследователска дейност в столицата, като наемат, обучават и развиват хиляди високо квалифицирани кадри
 • 50 000 служители в над 100 IT компании
 • Прочети повече за IT индустрията

3. Атрактивна данъчна политика

 • Най-ниският корпоративен данък в ЕС – 10% плоска данъчна ставка
 • Най-ниският данък върху доходите на физическите лица в ЕС – 10% плоска данъчна ставка
 • Прочети повече за данъците

4. Конкурентни оперативни разходи

 • Най-ниските общи разходи за труд в ЕС (базирано на средни почасови разходи за труд)
 • Едни от най-ниските разходи за наем на офис пространства в Европа – общи разходи на годишна база от 223 €/ m²
 • Едни от най-ниските цени за електрическа енергия и природен газ за индустриално потребление в ЕС

5. Лесно е да започнете бизнес 

 • Начален капитал от 1 Евро
 • София е на трето място в Европа по брой на новорегистрирани стартъпи, като 90% от тях са в ИКТ сектора
 • Сертификат „Инвеститор клас В“ за проекти от регионална значимост
 • Прочети повече за регистрацията на бизнес

6. Минимален валутен риск

 • Фиксиран курс на българския лев към Еврото
 • Нисък валутен риск за инвеститорите в сравнение с други страни извън Еврозоната

7. Развит сектор на креативни индустрии

 • София е център на културните и креативни индустрии. През 2014 г. е избрана за творчески град на киното към ЮНЕСКО
 • През 2018 г., според класацията на Global Innovation Index, България се класира на 37-о място от 128 страни по индикатор за Creative outputs
 • 3/4 от българските работещи в сектора са концентрирани в София
 • Прочети повече за креативните индустрии

8. Развита дигитална инфраструктура

 • Една от най-високите средни интернет скорости в Европа
 • Високи нива на интернет умения
 • Подходящ тестови пазар за дигитални услуги

9. Стратегическа бизнес локация между Западна Европа, Близкия Изток и Русия

 • Изберете София за изходна точка към пазарите на Близкия Изток и Руската Федерация, докато оперирате в държава член на ЕС
 • София се намира на 1 до 3 часа полет от най-големите европейски летища
 • Летище София добави 42 нови маршрута между 2015 и 2018 г.

10. Възможности за подпомагане от ЕС

 • Компаниите регистрирани на територията на Република България имат пълен достъп до бизнеса програми и фондове на ЕС. Това осигурява възможност за развитие на директни партньорства с множество компании от различни европейски страни
X