София е 4-та по ефективност на разходите от големите градове в света, според проучването FDi Intelligence Global Cities of the Future 2018. През 2020 г. fDi Intelligence постави града на 3-то място по ефективност на разходите сред главните градове в Европа. С 1.54 евро, работодателите в България имат най-ниските реални разходи в ЕС за 1 евро от заплатата.

Данъци и такси

Данъци за бизнес

10% 

корпоративен данък, както и
данък върху доходите на физически лица

20%

данък добавена стойност (ДДС)

18.92%

делът на осигуровките,
които работодателят заплаща

Недвижими имоти

0.1875% 

данък сгради

1.6‰  

такса смет за жилищни сгради
(върху данъчната оценка)

10‰  

такса смет за нежилищни сгради
(върху отчетната стойност)

3%

местен данък върху продажната цена
при покупко-продажна на имот

Превозни средства

16 – 1313 лв

годишен данък МПС,
в зависимост от годината на производство,
мощността и екологичният стандарт

97 – 2088 лв

годишна винетка,
в зависимост от теглото на МПС

Къде се заплащат данъците?

НАП администрира събирането на следните данъци:

Корпоративен данък              Социални осигуровки

Данък добавена стойност    Други корпоративни данъци

 

Местните данъци включват:

Данък сгради                               Патентен данък

Такса смет                                     Туристически данък

Данък върху наследството     Данък МПС

Данък дарение                           Такса за притежаване на куче

Такси за административни услуги

Местен данък за придобиване на имот

 

Местните данъци се заплащат към Общината. Те могат да бъдат платени на място или преведени на всеки районен отдел „Общински приходи“. Тук можете да видите списък на всички клонове и техните сметки, както и кодовете за вид плащане, които се въвеждат при превод. Клоновете работят с работно време от 8:30 до 17:00 часа.

X