Бългapия заема 18-o мяcтo в глoбaлнaтa ĸлacaция Маnufасturіng Rіѕk Іndех – 2019 на ĸoнcyлтaнтcĸaтa ĸoмпaния Сuѕhmаn & Wаkеfіеld.
София се превръща в център на високоефективните производства. За този процес спомага и научноизследователската и развойна дейност в града. 70 000 софиянци работят в индустрията.

Високоефективни производства

Обем

8.5 млрд лева

годишен обем на производство

14%

е делът на производството
в икономиката на София

3x

е нараснал износът от 2012 г. насам

Инвестиции

~ 3 млрд лева

се инвестират в производство годишно

+ 22%

ръст на инвестициите спрямо 2012 г.
в дълготрайни материални активи 

264 мил лева

ПЧИ през 2017 г. в индустрията за
компютърно и комуникационно оборудване

Производство на ел. оборудване

Производството на електрическо оборудване демонстрира най-висок ръст и влезе в Топ 3 на най-големите индустриални сектора в столицата. То е основен двигател на софийския износ. Продукцията за 2017 г. е на стойност 730 мил лева, като 623 мил от тях са изнесени. Тази индустрия е само част от всеобщия тренд. Всички технологични подсектори с висока добавена стойност отбелязват значителен ръст в последните години.

+ 163%

повече износ
спрямо 2012 г.

623 мил лева

изнесени през 2017 г.

+ 52%

ръст при броя на заетите
спрямо 2012 г.

Индустриални и логистични зони

16

индустриални и логистични парка
са изградени около София

3 038 527 кв.м.

е площта на най-голямата
индустриална зона София-Божурище

Някои успешни примери:

Behr-Hella Thermocontrol (BHTC)

FESTO

Melexis

Woodward

SENSATA

X