НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА СОАПИ

Надзорният съвет на СОАПИ се избира от Столичния общински съвет и има мандат от 4 години. Състои се от 13 общински съветници, които заседават веднъж седмично.

 

СЪСТАВ:

Николай Стойнев – Председател 

Трайчо Трайков – Зам.-председател 

 

Членове:

Валя Чилова

Зафир Зарков

Искра Ангелова

Калоян Паргов

Карлос Контрера

Радослав Абрашев

Татяна Георгиева

Веселин Милев

Стефан Марков

Борис Цветков

Иветка Петрова

X