НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА СОАПИ

Надзорният съвет на СОАПИ се избира от Столичния общински съвет и има мандат от 4 години. Състои се от 13 общински съветници, които заседават веднъж седмично.

 

СЪСТАВ:

Николай Стойнев – Председател 

Калоян Паргов и Карлос Контрера – Зам.-председатели

 

Членове:

Татяна Георгиева

Зафир Зарков

Веселин Милев

Анна Стойкова

Борислав Бориславов

Васко Тодоров

Николай Велчев

Симеон Ставрев

Грети Стефанова

Владислав Панев

X