ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИЯ ЕКИП 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Д-р Мария Александрова Попова - Христова

Главен изпълнителен директор

+359 895 535 507


Д-р Вергиния Стоянова

Изпълнителен директор


ОТДЕЛ "ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ"

Йоанна Драгнева

Главен експерт

+359 888 007 861


Иванка Козарева

Главен експерт

+359 887 860 279


ОТДЕЛ "МАРКЕТИНГ И ПР"

Анета Петкова

Началник отдел

+359 885 493 400


Ивайло Спасов

Главен експерт

+359 887 532 336


Марина Евгениева

Главен експерт

+359 887 088 919


Елизабет Петрова

Главен експерт

+359 898 800 350


За връзка с дирекция „Приватизация и следприватизационен контрол“, можете да ползвате следните детайли за контакт: 

тел.: +359 2 980 04 67 / +359 885 458 400

Имейл: soap@sofiampa.com

Списък на категориите информация, създадена в СОАПИ, подлежаща на класификация като служебна тайна.

X