ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИЯ ЕКИП 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Д-р Вергиния Стоянова

Изпълнителен директор


ОТДЕЛ "ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ"

Антония Николова

Главен експерт (отпуск по майчинство)


ОТДЕЛ "МАРКЕТИНГ И ПР"

Анета Петкова

Началник отдел

+359 885 493 400


Ивайло Спасов

Главен експерт

+359 887 532 336


Марина Евгениева

Главен експерт

+359 887 088 919


Елизабет Петрова

Главен експерт (отпуск по майчинство)


За връзка с дирекция „Приватизация и следприватизационен контрол“, можете да ползвате следните детайли за контакт: 

тел.: +359 2 980 04 67 / +359 885 458 400

Имейл: soap@sofiampa.com

Списък на служителите подали декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интреси

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интреси на членовете на Надзорния и Изпълнителния съвети на СОАПИ на основание чл.17, ал.2 от ЗПУКИ се обявяват на интернет страницата на СОС.

Списък на категориите информация, създадена в СОАПИ, подлежаща на класификация като служебна тайна.

X