Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции търси партньорства с градове по програмите за бизнес сътрудничество „Град-към-Град“ и „София среща…“. Програмите имат за цел да улеснят осъществяването на бизнес контакти. Освен това подпомагат установяването на чуждестранни бизнеси в София и навлизането на софийски компании в градовете-партньори. Програмите “Град-към-Град” и „София среща…“ изграждат двупосочни, взаимоизгодни търговски и инвестиционни връзки, като осигуряват необходимите поощрителни мерки в подкрепа на бизнеса при установяването му в нови градове.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ГРАДОВЕ

СПОРАЗУМЕНИЕ CITY-TO-CITY

Споразумението за бизнес сътрудничество City-to-City осигурява подкрепа за фирми, които желаят да стартират бизнес в градовете-партньори. В момента, София има такова споразумение с Виена.

Vienna-Business-Agency-Meeting-Sofia

Споразумението за бизнес сътрудничество „City-to-City” между Виена и София е в сила от 22.10.2018 г. От страна на Виена програмата се осъществява чрез Виенската бизнес агенция (Vienna Business Agency/ Wirtschaftsagentur Wien), а от страна на София – чрез Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ). В София програмата се осъществява с подкрепата на Регус София, Puzl CowOrKing, Cosmos Coworking, Resonator co-innovation hub и др.

 

НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ

Споразумението City-to-City предвижда Бизнес Агенция Виена и СОАПИ да осигурят описаните по-долу услуги на подбрани бизнеси, идващи от Виена в София и от София във Виена. Насърчителните мерки предвиждат:

 

От страна на Бизнес Агенция Виена*:

–    осигуряване на работно място в споделено работно пространство в рамките на 14 дни

–    разходи за настаняване в рамките на 14 дни

–    разходи за полети София-Виена

*За компаниите в София, отговарящи на критериите за участие в програмата, Виенската бизнес агенция възстановява 50% от разходите до 2 500 евро.

 

От страна на СОАПИ:

–    отстъпки в местни инкубатори и споделени офис пространства

–    отстъпки при наемане на апартаменти за краткосрочно настаняване

–    отстъпки при пътуване с обществен транспорт

–    достъп до туристически атракции

 

Двустранно за двете столици:

–    запознанство с местната бизнес среда, участие в събития и установяване на контакти

 

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА В СОФИЯ ИЛИ ВЪВ ВИЕНА:

–    подгответе кратко описание на бизнеса си – дейност, екип, настоящи резултати, амбиции

–    подгответе презентация на Вашия продукт, както и план за неговото пазарно развитие

–    моля, посочете дали вече сте се възползвали от възможности за финансиране, предоставени от град Виена

–    изпратете вашето запитване до отдел „Инвестиционен анализ“ на имейли nadia.soultanova@investsofia.com и ana.georgieva@investsofia.com

Екипът ни ще се свърже с вас за следващи стъпки.

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Ако сте предприемач от София с план за установяване на бизнес във Виена:

Представяне на Виенската бизнес агенция

Бизнес дестинация Виена

Описание на видовете съдействие за стартъпи, предлагани от Виенската бизнес агенция

Специални услуги за стартъпи и млади компании във Виена

 

Ако сте предприемач от Виена с план за установяване на бизнес в София:

Дейности и услуги на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции в помощ на предприемачески проекти от български и чуждестранни организации.

Ръководството „София – бизнес дестинация“ с основни икономически данни за столицата, информация за града и живота в София, поощрителни мерки към инвеститори и списък с първите и най-важни стъпки при регистриране на бизнeс

10 причини да изберете София

ИНИЦИАТИВА СОФИЯ СРЕЩА

Събитията „София Среща“ имат за цел да:

– насърчават двустранните отношения и установяват и засилват търговските връзки между София и града-партньор

– насърчават сътрудничеството между бизнес центровете

– свързват бизнеса и институциите

– повишават информираността за възможностите за бизнес, които се предлагат в София и партньорския град

 

Събитията „София Среща“ се провеждат на два етапа:

– бизнеси и партньорски организации от партньорския град пътуват до София, за да представят бизнес възможности в техния град

– софийски компании и партньорски организации пътуват до града-партньор, за да представят бизнес възможности в София

 

Инициативата „София Среща“ улеснява обмена на знания и бизнес отношенията между компании, работещи в един от приоритетните сектори на София: ИКТ, преработваща промишленост с висока добавена стойност, биотех, творчески дейности и др.

Вижте пълната презентация на проекта тук или посетете страницата на първото успешно събитие „София Среща“ между София и Осло.

 

Свържете се с нашия екип, за да определите общи приоритетни индустрии за София и вашия град.

За повече информация за това как да станете партньорски град по инициативата „София Среща“, моля свържете се с nadia.soultanova@investsofia.com или ana.georgieva@investsofia.com.

X