Подкрепяме български и чуждестранни бизнеси да се развиват успешно в София

Безплатно съдействие

Информация, анализи, контакти и насоки за стартиране на бизнес в столицата на България.

Мисията на Агенцията е да подкрепя развитието на гр. София, като модерен, прогресивен, иновативен, интелигентен и зелен град, притегателно и предпочитано място за стартиране и развитие на бизнес, развойни дейности, стартъп и предприемачески проекти от български и чуждестранни организации.

Град София да бъде регионален център за компетенции, който привлича, задържа и вдъхновява професионалисти, предприемачи и учени, както и града да се обособи като дестинация за високоефективни индустрии на знанието (knowledge industries).

Отзиви

За нас е чест и удоволствие да работим с партньори и клиенти, заедно за по-успешна София.

Invest Sofia is a trustful partner of the Cluster ecosystem. The experienced team have made a meaningful contribution to our projects and supported all the activities, aim to position Bulgaria as a Life Sciences destination! Thanks to their effort and support a first BioCenter in Bulgaria will be created in order to promote and deliver more innovation on a market.
Kristina Eskenazi
Chair of Health & Life Sciences Cluster Bulgaria
I am pretty happy to co-operate with Invest Sofia. The record with my contacts there is excellent, I have virtually no problems to get support of every idea, which contributes to better doing business in Sofia. They are digital, friendly and competent. Some of my projects were substantially speeded-up with the support of Invest Sofia.
Dimitar B. Georgiev MD, PhD
Founder and CEO of Paralax Life Sciences

Конкретни решения

съобразени с вашия бизнес

Конкретни решения къде и как да се установи бизнес в София.

Информация и анализи

ключови фактори

Бизнес климат, човешки ресурси, инвестиционни стимули, географско и логистично позициониране.

Сравнителни анализи

точни и полезни

Сравнителни и алтернативни анализи на София като дестинация за бизнес, сравнена с други градове в България и чужбина.

Мрежа от контакти

за бизнес развитие

Създаване на контакти с партньори, научни и образователни институции, браншови организации, съдействие в контакта с институции и местна власт.

Практическа помощ

на всеки бизнес етап

Практическа помощ за стартиране на бизнес в София.

Бизнес развитие

на всеки важен етап

Подкрепа на развитието и растежа на бизнеса.

X