СОАПИ публикува доклада “Икономически и инвестиционен профил на София”
05.12.2018
Кметът Фандъкова проведе среща с представители на големи работодателски организации
06.12.2018

Софийската Micar21 е сред 250-те компании, включени в глобалното проучване „Услуги за откриване на нови лекарствени молекули, 2018-2030 г.“

 


Микар Иновейшън (Micar21) е „фабрика“ за намиране на нови лекарствени молекули. Компанията е намерила ниша, в която е в състояние да създаде голямо обществено въздействие, като подобри качеството на живот чрез нови лекарствени малки молекули на блокбъстър лекарства за голям клас болести. Микар Иновейшън се фокусира върху неклиничните доказвания на нови лекарствени молекули в предклиничните постижения в областта на научноизследователската и развойната дейност и постигането на успех в области като неврологията, онкологията, сърдечно-съдовата система, дерматологията, редките заболявания. Micar21 е основната платформа за откриване на кандидати за нови малки лекарствени молекули. Бизнес моделът се основава на патентоване на новооткритите молекули, а лицензите се предоставят впоследствие на търговски партньори (биг фарма компании). Другият модел е създаването на нови spin-out компании, които да развиват новата лекарствена молекула до клинично доказване на концепция и последваща продажба/лицензиране на патента.

 Тази година Микар Иновейшън получи наградата CIDIC /Europеan Diplomatic, Economic & Academic Centre/ за добре подбраната си позиция в сложна и дългосрочна верига за създаване на стойност, където тя може да създаде принос за ключовата стойност чрез предоставяне на неклинични поверителни данни. Компанията може да бъде квалифицирана като фонтан за интелектуална собственост и IP посредник за нови фармацевтични компании и голямата фармацевтична индустрия.

Компанията е носител и на „Най-добър биотехнологичен стартъп“ 2017 на 4-тото издание на Централно европейските награди за стартиращи компании.

 

 

За дейността на компанията в София и за потенциала на биотехнологичния сектор в столицата разказва Димитър Димитров, съосновател, главен изпълнителен директор и мениджър “Бизнес развитие” на Микар Иновейшън.

 

Разкажете ни каква дейност извършва компанията Ви тук в София и на външни пазари?

Основната дейност на Микар Иновейшън е откриването на нови малки лекарствени молекули. В момента компанията има портфолио от 10 различни нови лекарствени молекули на различен етап на доказване на концепцията. В най-напреднал стадий са водещите нови лекарствени молекули за хронична болка, рак на панкреаса и мелазма, които влизат в етап на предклинични изследвания.

Стартирахме изцяло нов проект за изследване на нови 100 лекарствени молекули от определен клас, чрез който да намерим лечение за редки и ултра редки болести (60% от тези редки болести засягат основно деца) и са свързани с генетични мутации.


Колко време отнема достигането на новата лекарствена молекула до пациента?

Това е регулиран и труден научен процес, свързан с много инвестиции. Това, което ние създаваме сега, ще бъде налично на пазара след минимум 3-5 години.

Каква е добрата новина, която валидира и откроява компанията в световен мащаб?

Добрата новина е, че световноизвестната агенция за анализи на пазара Roots Analysis публикува изследване за основните играчи при откриване на нови лекарствени молекули в световен мащаб за периода 2018 – 2030 година.
Нашата компания Микар Иновейшън е една от 250 -те световни компании – наред с компании като Санофи, Мерк и други.

Естествено, това не трябва да ни успокоява и ние продължаваме напред, за да се докажем. Целта е да поставим на световната биотехнологична карта България и в частност София в областта на науките за живота (Life Sciences).

Кои са Roots Analysis?

Roots Analysis извършват пазарни проучвания и консултации във фармацевтичната индустрия. Дейностите й се фокусират върху осигуряване на информирано и безпристрастно разглеждане на ключови проблеми, които стоят пред индустрията. Roots Analysis изследването представлява задълбочен анализ и обхваща следните параметри: Еволюция на технологиите // Научноизследователска и развойна дейност // Съществуващ пазарен пейзаж // Бъдещ търговски потенциал // Въпроси, свързани с регулирането // Ръководители на регионалния растеж // Рискове и възможности.

Предвид увеличаването на сложността на процеса на откриване на нови лекарствени молекули, общите разходи за научноизследователска и развойна дейност във фармацевтичния / биотехнологичния сектор нараснаха от около 128 милиарда щатски долара през 2008 г. до 158 милиарда щатски долара през 2017 г. В резултат на това в момента промишлеността е под огромен натиск, не само за да се отговори на очакванията за нарастващия брой пациенти, но и за да се открият начини за смекчаване на рисковете, свързани с нови програми за откриване на нови лекарствени молекули, за да се избегне провал. С течение на времето се появиха различни изчислителни инструменти и услуги, които позволиха избора, моделирането, анализа и оптимизацията на потенциалните водещи лекарствени молекули. Предсказуемата сила на компютърно подпомаганото откриване на лекарствени молекули (CADD) се оказа изключително полезна, което позволява на изследователите да заобиколят случаен скрининг на милиарди молекули в стотици биологични цели. В резултат на това играчите, предлагащи нови услуги за откриване на нови лекарствени молекули, като CADD, вече са неразделна част от фармацевтичната индустрия.

Къде може да бъде видяно изследването в което сте включени?

Изследването „Услуги за откриване на нови лекарствени молекули, 2018-2030“ е публикувано в секцията Доклади в сайта на Roots Analysis. 

По кои нови проекти работите паралелно и ви вдъхновяват?

Използваме нашата платформа за откриване на нови лекарствени молекули в новия ни проект за Прецизна Медицина (Фармакогеномика).

Фармакогеномиката изследва как генът се влияе от лекарствата. Тази сравнително нова област съчетава фармакологията (науката за лекарствата) и геномиката (изследването на гените и техните функции) за разработване на ефективни, безопасни лекарства и дози, които ще бъдат съобразени с генотипа на човека.

Много от лекарствата, които се предлагат на пазара, са „еднакви за всички“, но те не работят по един и същ начин за всеки.

Може да се предскаже за конкретен пациент как ще му въздейства лекарството, на кое изобщо няма да реагира и с кои биха се получили отрицателни странични ефекти (наречени нежелани лекарствени реакции). Нежеланите лекарствени реакции са сериозна причина за хоспитализации и смърт в световен мащаб. С придобитите знания от новия ни проект, ние научаваме как наследствените различия в гените засягат реакцията на организма към лекарствата. Тези генетични различия ще се използват, за да се предскаже (предвиди с голяма вероятност) дали едно лекарство ще бъде ефективно за даден пациент и да помогне за предотвратяване на нежелани лекарствени реакции.

Реално нашият анализ е индивидуално научно изследване. Доколкото ни е известно, няма друга такава възможност на световния пазар.

Накратко обяснено:
Пациент има болест (мутация на определен ген). Пациентът е нужно да направи генетичен тест и кръвна проба, които са доста достъпни. След като тестовете излязат и ни бъдат предоставени, ние разчитаме данните за конкретната мутация на гена (спецификата на болестта). Започваме прецизен геномен анализ и след 4 до 10 седмици се генерира подробен отчет, който трябва да бъде изпратен и получен задължително от лекуващ лекар.

В този отчет има следните данни:
– как мутациите на конкретния пациент променят съответната протеинова структура и нейните функции;
– дали е мутация, причиняваща заболяване или не (по този начин пациентът също ще знае какво всъщност причинява заболяването);
– дали съществуващите лекарства, ако има такива, могат да повлияят върху конкретната протеинова мутация (предвиждане кои лекарства биха помогнали на конкретния пациент). Всъщност това е основният принцип на фармакогеномиката – прецизната медицина, тъй като не всяко лекарство произвежда същия отговор при различни индивиди.
– Ако няма такова известно лекарство – ние даваме предвиждане за всяко възможно (включително експериментално в някоя от I,II,III фаза) лечение и дори природни продукти, които могат да помогнат. Всички изброени случаи трябва да се обсъдят с лекуващия лекар.

Финално се получава поставяне на основите на Прецизната Медицина (Фармакогеномика), където за всеки пациент се намира точното и най-доброто лекарство, което да лекува конкетната болест (мутация на гена).

Каква е биотехнологичната общност в България и в частност София?

Дълго време нямаше изградена биотехнологична общност, затова заедно с няколко съмишленици се заехме да направим поредица от опознавателни срещи. След като се опознахме и започнахме да говорим за съвместни проекти, по естествен път дойде и идеята за официализиране на неформалната ни група. Радвам се, че именно Микар Иновейшън е един от инициаторите и съ-учредителите на първия български „Биотехнологичен и здравен клъстер“ (Health & Life Sciences Cluster).

Биотехнологичният и здравен клъстер включва екосистема от академичните среди, публичния сектор, неправителствения и частния сектор. Основната идея е да се улесни откритото сътрудничество и да се ускорят иновациите, като се обединят различни партньори, способни да допринесат за нуждите на сектора на биотехнологиите и здравеопазването.

Какъв е потенциалът на сектора в София?

Една от основните цели на новия Биотехнологичен и здравен клъстер е да идентифицира всички играчи на пазара в областта на биотехнологиите и здравеопазването, определяйки максимално точно дейностите и възможните партньорства. Паралелно с това, клъстерът започва поредица от срещи с всички общински и държавни институции, които са част от този сектор и имат заложени цели в областта. Друг важен елемент от създаването на успешната екосистема са научните и учебни институции, които също каним да се присъединят към нас като партньори. И накрая, но не по маловажност, са иновативните компании, които са лицето на сектора. Те са сред основните членове на клъстера и са наистина изключително напредничави и иновативни. Заложили сме да ги представяме пред широката аудитория, с техните вдъхновяващи идеи и истории.

Потенциалът на един сектор е съвкупност от всички отговорно работещи в създадената екосистема. Целта е да менажираме внимателно този процес и да изградим устойчив потенциал в сектора на Биотехнологиите и здравеопазването.

Веднага след изграждането на бранда и идентифицирането на всички играчи тук в България, започваме и контакти с подходящите партньори и сродни организации в световен мащаб. Все пак в “глобалното село”, в което живеем, е добре да се познаваме с нашите колеги и да си партнираме в поредица от проекти, които да развиват допълнително потенциала на сектора Биотехнологии и здравеопазване.

X