СОАПИ публикува доклада “Икономически и инвестиционен профил на София”

X