България е на 59-то място в класацията Doing Business на Световната Банка
05.12.2018
Софийската Micar21 е сред 250-те компании, включени в глобалното проучване „Услуги за откриване на нови лекарствени молекули, 2018-2030 г.“
06.12.2018

СОАПИ публикува доклада “Икономически и инвестиционен профил на София”

 

Екипът на Столичната агенция за инвестиции публикува новия доклад “Икономически и инвестиционен профил на София”, разработен от Института за пазарна икономика по поръчка на Агенцията. Документът съдържа данни и анализ на водещите индустрии, секторите с най-много привлечени инвестиции, значението на инфраструктурата, местните данъци и условията за правене на бизнес и къде стои София спрямо другите инвестиционни дестинации в региона.

 

Някои от важните цифри в изследването:

 • – София произвежда около 40% от брутния вътрешен продукт на България и осигурява най-високия стандарт на живот за своите граждани, сравнено с останалите части на страната. Приносът на Столична община към националната икономика се увеличава с умерен, но стабилен темп през последните години.
 • – Най-голямата промяна в структурата на софийската икономика след кризата през 2009 г. е спадът в строителството – секторът се свива над два пъти – от 11% през 2008 г. до 5% от местната икономика през 2017 г. В същото време преработващата промишленост увеличава своята тежест в местната икономика след поредица от инвестиции в сферата на фармацевтиката, частите за коли, козметиката, оптиката и др. Към 2017 г. преработващата промишленост има дял от 10,4% или с над 2% повече от тежестта преди кризата.
 • – С толкова нараства и брутната добавена стойност на административните и спомагателни дейности, където се числи и част от аутсорсинг индустрията, която попада и в сектора „Професионални дейности и научни изследвания”. Тези два широки сектора на аутсорсинга, заедно с ИТ индустрията, намират добри условия за растеж в столицата последните няколко години.
 • – Бидейки основният икономически център в страната, не е изненада, че София привлича и около половината от инвестициите в страната въобще – половината от преките чуждестранни инвестиции са направени именно в столицата. Към края на 2017 г. столицата е привлякла 12,2 млрд. евро чужди инвестиции или около 9 200 евро на човек от населението, което е близо три пъти повече от средната стойност за страната.
 • – Предвид факта, че услугите доминират профила на общинската икономика, не е изненада, че секторът е привлякъл и най-много инвестиции. Най-големият получател на преки чуждестранни инвестиции в столицата е широкият сектор на търговията, транспорта и туризма – около 34% от чуждите инвестиции до 2017 г.. Вторият най-голям получател на чужди инвестиции са операциите с недвижими имоти – около 20% от всички чужди инвестиции в София са насочени към него.
 • – Заетостта в София е най-висока – 75% през 2017 г., което е абсолютен рекорд както в столицата, така и в страната. Най-висок остава делът на заетите в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – близо 180 хиляди или ¼ от заетостта в столицата.
 • – След 2012 г. се наблюдава сериозен ръст на работните места в ИТ индустрията и професионалните дейности, което е следствие от бума на тези сектори в последните години. Заетите в административните и спомагателните дейности също се увеличават, част от тях също се причисляват към увеличаването на аутсорсинг индустрията.
 • – През 2017 г. средната годишна заплата в столицата е 15,7 хиляди лв., което е с 30% повече от средната заплата в страната. В сравнение с 2008 г. заплатите в София са нараснали средно с близо 73%, което е сходен темп с този за страната.
 • – Основните местни данъци и такси  в Столична община не са били променяни през последните 7 години (2012-2018 г.), което показва една относително стабилна и предвидима данъчна среда за правене на  бизнес. Основните различия между данъчното облагане в столицата и в останалите областни градове идват най-вече по линия на патентния данък за търговия на дребно и такса смет, които в София са чувствително по-високи.
 • – Интернет инфраструктурата не само в София, но и в цяла България се подобрява през последните години. В Столична община скоростта на интернет от 17 Mbps надвишава средната за страната, което е важен фактор за развитието на бизнеса в  столицата.
 • – Делът на столичните домакинствата с достъп до интернет е значително по-висок от средния за страната – 76% при 67% за страната. София е първенец и по дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, които използват интернет – 78% са използвали интернет през последната една година при 66% среден дял в страната. Всичко това показва, че Столична община осигурява добри условия за достъп до мрежата, а сравнително младото и образовано население масово работи с интернет.

Според доклада Икономически и инвестиционен профил на Софиябългарската столица ще продължи да концентрира все по-голям дял от икономическата активност в страната и в следващите години. Висококвалифицираната работна сила ще продължи да привлича инвестиции в бързо растящите сектори на ИТ индустрията, аутсорсинга на бизнес услуги и някои промишлени дейности с относително висока добавена стойност.

София е много добре позиционирана и за развитие на някои нови форми на икономическите отношения като услугите на дигиталната и споделената икономика. Това е така както заради подходящата ИТ инфраструктурата – високообразовани хора, висока средна скорост на интернет, множество ИТ компании и специалисти, така и заради големия брой на местното население.

 

Още подробни данни, графики, анализи и тенденции ще намерите в пълната версия на доклада.

 

Докладът “Икономически и инвестиционен профил на София” е разработен от Института за пазарна икономика по поръчка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции.

При допълнителни въпроси относно предоставения доклад или други данни, касаещи инвестиционния климат в София, не се колебайте да се свържете с екипа ни на адрес contact@investsofia.com.

X