Столичната “Ремикс глобъл” е първият онлайн магазин в Централна и Източна Европа, насърчаващ повторната употреба на текстил
06.01.2020
София и България в класациите 
06.01.2020

Стартъп екосистемата в България според изследването InnovationShip 2019

 

Българските стартъпи развиват решения според най-новите глобални технологични тенденции и почти половината от тях (47%) предлагат иновация на световно ниво, сочат данните от четвъртия годишен доклад InnovationShip на отворената дигитална мрежа EDIT на фондация MOVE.BG. Спрямо изследването от предходната година, с 18% повече са компаниите, които смятат, че развиват иновация на световно ниво. 

Друг основен извод от InnovationShip 2019 е, че близо 60% от стартъпите оценяват бизнеса си като социално значим и допринасящ. Според изследването значително нараства специализацията на българските компании в системите за автоматизация, блокчейн технологията и интернет на нещата. Това поставя българските компании в синхрон със световните тенденции, сочат изводите от доклада. 

В проучването са участвали 233 иновативни микро, малки, средни и стартиращи компании. Те се занимават основно с:

  • – изграждане на платформи (platform building) – 42% спрямо 46% за 2018;
  • – анализ на големи масиви данни (big data analytics) – 28% спрямо 25% за 2018;
  • – машинно обучение и изкуствен интелект (machine learning and artificial intelligence) – 32% спрямо 23% за 2018;
  • – облачно изчисление (cloud computing) – 25% спрямо 19% за 2018; 
  • – системи за автоматизация (automation systems) – 25% при едва 5% за 2018;
  • – блокчейн/приложно програмен интерфейс (blockchain integration/API) – 25%, което е с около 10% ръст спрямо предходната година;
  • – свързаност/интернет на нещата (Connectivity/IoT) – 20% спрямо 15% за предходната година.

Основни предизвикателства за иновативните дигитални предприятия са: навременния достъп до финансиране (36%), квалифицираните експерти (33%), липсващата институционална подкрепа (31%), както и лесният достъп до административни услуги (25%).

Още данни от изследването ще намерите в публикацията на edit.bg. Пълния доклад InnovationShip 2019 може да свалите на български и на английски език.

X