Стартъп екосистемата в България според изследването InnovationShip 2019
06.01.2020
Предстоящи събития в София
06.01.2020

София и България в класациите 

 

Международната рейтингова агенция „S&P Global Ratings“ повиши дългосрочния кредитен рейтинг на София от ‘BBB- на ‘BBB с положителна перспектива. От агенцията очакват Столичната община да продължи да осигурява високото ниво на собствени приходи, както досега, а резултатите от местните избори отчитат като признак за приемственост в управлението и основа за по-нататъшна финансова стабилност и висока ликвидност. 

***

По данни на европейската статистическа служба Евростат 11,19% (или общо 3 059) компании у нас са класифицирани като предприятия с висок растеж. Те осигуряват работни места за 276 880 служители. Последните обработени данни са за 2017 г. и включват активни предприятия с минимум 10 работещи. 

За Европейския съюз общият брой на тези компании е 190 000 с 16,4 млн. служители и среден дял за ЕС 11,3%.

Предприятията с висок растеж преобладават в секторите на услугите, като с най-висок дял са „Информация и комуникация“ (17%), “Административни и обслужващи дейности“ (15,3%), „Транспорт и съхранение“ (14%)  и „Професионални, научни и технически дейности“ (12,7%).

***

България е сред страните, където се говори най-добър английски език, сочи проучването English Proficiency Index 2019 на международната образователна компания EF Education First. Сто страни по света са класирани в пет нива на владеене на езика – много високо, високо, средно, ниско и много ниско. България е с оценка “много високо владеене” заедно със страни като Унгария, Румъния, Швейцария, Естония, Гърция, Аржентина. 

Проучването се базира на онлайн тестове, попълнени от 2.3 млн. доброволци по света. От максималните 100 точки, България е с оценка 58,97, което ни поставя на 24-то място сред стоте страни или в първите 25% по резултат. 

Индексът на EF Education First показва, че в Европа най-добър английски владеят жителите на скандинавските държави и на страните от Централна и Източна Европа, а 

Западна Европа изостава. Лидери в индекса са Холандия, Швеция и Норвегия. 

***

България е най-добрата страна на Балканския полуостров за живот и работа на експати и се нарежда на 11 място сред 64 държави по света в шестото годишно издание на класацията Expat Insider.

Класацията взима под внимание резултатите от анкетите на минимум 75 респондента на държава и критерии като качество на живот, условия за работа, финансово положение, установяване със семейство, условия за адаптация.

Страната ни е на високи позиции по показатели като установяване на приятелства (6), усещане, че си у дома (7), свободно време и забавления (15), лично щастие (15), възможности за кариерно развитие и удовлетвореност (7), лични финанси (3), ежедневни разходи (1).

В общото класиране на челните позиции застават Тайван, Виетнам и Португалия. На дъното са Нигерия, Италия и Кувейт. Две съседни на България държави също са сред 10-те най-непривлекателни за чужденците страни. Това са Гърция (57) и Турция (60).

X