09.12.2020

Българският финтех сектор в цифри според годишния доклад на БФА. София отново е център на екосистемата у нас.

За втора поредна година Българската Финтех Асоциация (БФА) публикува своя годишен финтех доклад за постиженията в сектор дигитални финанси в България

Тази година докладът изследва финансовите параметри на българските финтех компании за 2019 г., инвестициите в сектора, изследва мястото на страната ни в Европа и света и за първи път картографира компаниите и организациите в местната екосистема.

Според втория годишен доклад на БФА, броят на финтех компаниите у нас е 100 (като 66 от тях са стартъпи, а 34 са вече установени компании). За сравнение, през 2019 г. броят им е бил 65.

Над половината от компаниите са създадени между 2015 г. и 2020 г., като 2018 г. е била особено динамична с 22 установени компании. Във финтех индустрията през миналата година са били заети 3338 души – лек спад спрямо 2018, когато там са работили 3667 души.

Приходите на компаниите в сектора достигат рекорд от 361 млн. евро. През 2019 г. рисковите инвестиции в компании в сектора достигат 1/3 от всички VC инвестиции в България. Българските стартъпи са подкрепяни, както от инвестиционни фондове, бизнес ангели и частни инвеститори, така и от местните банки, чрез редица инициативи за подпомагане на стартиращи компании, се казва в доклада.

Център на екосистемата за дигитални финанси е София, където се намират 84 от всички 100 организации, включени в анализа. София е и една от най-бързо развиващите се дестинации в Югоизточна Европа и се превръща във финтех центъра на Централна и Източна Европа. 

Представители има във всички сегменти на сектора. Най-много са компаниите, които развиват решения за плащания и фактуриране, капиталови пазари, кредитиране, както и лични финанси. 

„Въпреки че се счита, че българската финтех индустрия допринася малко към националния БВП, тя всъщност е една гигантска стъпка в посока икономика с висока добавена стойност. За държави като България, финтех индустрията предоставя една от малкото възможности за насърчаване на високоефективна икономика“, коментира за доклада Валери Вълчев, съосновател и председател на БФА. 

09.12.2020

Започва картографирането на екосистемата за Изкуствен интелект в България. Местните компании са поканени да се включат.

 

Trending Topics SEE, Vangavis и Клъстер Изкуствен Интелект България / AI Cluster Bulgaria работят по обстоен доклад за участниците, силните страни и възможностите пред #AI екосистемата в България. 

Документът ще картографира организациите, които прилагат Изкуствен интелект у нас. Ще има за цел и да направи най-пълния и обстоен анализ на средата, да привлече вниманието към най-изявените разработки и компании, да изследва как AI прониква в ежедневието на хората, каква техническа експертиза трябва да имат инженерите в отрасъла, каква е ситуацията на пазара на труда, къде са потенциалът и критичните точки в областта на Изкуствения интелект у нас. 

За да направят изследването възможно най-задълбочено, Trending Topics и партниращите организации искат да почерпят данни директно от средата и отправят покана към компаниите да попълнят специално създадена за нуждите на анализа анкета, като всяка участвала компания ще бъде включена в доклада. 

За целите на изследваето, определението за AI компания включва организацията да разработва решение чрез използването на Изкуствен интелект и поне един инженер в екипа да има опит в области като машинно обучение, анализи на големи данни, НЛП Computer Vision или други технологични подсегменти на AI.

Няма да бъдат допускани компании, които не използват директно AI решения, а само прилагат термина като маркетингов инструмент, както и такива, които използват или препродават разработки от трети страни. 

Организациите, които сега навлизат в сегмента и имат бъдещи планове в областта, ще бъдат включени в отделна категория на доклада – „To Watch“.

Ако сте компания, която прилага в бизнеса си решения, базирани на Изкуствен интелект и искате да видите вашия бранд в анализа на сектора у нас, попълнете анкетата и заявете мястото си на българската AI карта.

 

Още подробности и линк към анкета – https://www.trendingtopics.eu/ai/

09.12.2020
EU-Additional-Funding

Ваучери за ИКТ услуги са получили 356 МСП, а 25 проекта ще бъдат финансирани със средства от Националния иновационен фонд

EU-Additional-FundingПо процедура „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ са раздадени вече 356 броя ваучери на обща стойност 6 105 000 лева. По индикативната програма се предоставят два типа ваучери – 5 000 лв.за разработване на уебсайт или приложение, и 20 000 лв. за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси, осигуряване на кибер и информационна сигурност и др.

Процедурата се управлява от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия и целта е да бъдат достигнати общо 450 предприятия с бюджет над 9 млн. лева. Средствата са по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и се насочват за дигитализацията на българските предприятия, достъп зо цифрово ноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови бизнес модели, базирани на технологични решения.

С близо 7 млн. лв. ИАНМСП ще подкрепи и 25 проектни предложения от 11-тата конкурсна сесия на Национален иновационен фонд. С финансирането компаниите ще могат да развият иновативен продукт или услуга или да подобрят съществуващи такива, които да подпомогнат бъдещото развитие на компаниите, включително в условията на икономическа криза. 

Одобрените проекти попадат в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/: „Информатика и информационни и комуникационни технологии“, „Мехатроника и чисти технологии“, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

В предходните 10 конкурсни сесии е финансирано развитието на над 500 проекта с над 90 млн. лв. 

09.12.2020

Възможности за финансиране

 

Микрокредитите за стартиращи и социални предприятия със средства от Фонда на фондовете ще се отпускат при още по-облекчени условия. Финансиране ще могат да получат фирми и самонаети лица, регистрирани преди не повече от 5 години, при облекчени административни изисквания за доказване на целесъобразността на извършваните разходи. Компаниите могат да използват средствата за придобиване на материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността, за разходи, свързани с основната стопанска дейност, включително професионално обучение на работниците или предприемача. Вече има възможност и за отпускане на малки кредити до 5000 лв.

Промяната е поредна стъпка на ФнФ за подпомагане на бизнеса в борбата с икономическите последици от пандемията COVID-19. Предвиденият публичен ресурс за микрокредитиране със споделяне на риска е 23,9 млн. лв., осигурени от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Средствата стигат до предприятията чрез три финансови посредника – Финансова група СИС, Микрофонд АД и Fibank

Вижте още.

 

С финансиране от 5 милиона евро по програма COSME на Европейската комисия се набират проекти предложения за конкурса “COS-STRAT-2020-3-05: Strategic alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs on the economic recovery”.

Поканата е част от пакета действия, които целят възстановяване от COVID-19 кризата и цели установяване на стратегически съюзи между опитни в прилагането на технологии и традиционните МСП, изправени пред необходимостта от адаптиране към икономическата среда след кризата, като се фокусира върху ползите от приемането на модерни технологии.

Могат да кандидатстват клъстери, технологични центрове и МСП с проектни предложения за:

– сътрудничество между предприятията за подобряване на индустриалните компетенции, повишаване на устойчивостта и добавяне на стойност към съществуващите индустриални сектори;

– стимулиране внедряването на усъвършенствани технологии в традиционните МСП и подпомагане на МСП с опит в прилагането на технологии да разширят своя пазарен потенциал в ЕС;

– стимулиране на динамично сътрудничество между клъстерните организации и техните технологични центрове за развитие и навлизане на технологии в малките и средни предприятия в ЕС 

Още подробности вижте тук

 

–-

Още една покана на програмата COSME – “Co-financing of public procurement of innovation consortia” е отворена за кандидатстване до 19.01.2021 (stage 1). Целта на поканата е да допринесе  за увеличаване на достъпа на МСП  до пазара на обществени поръчки за иновации (PPI) в рамките на Европейския съюз. Допустими кандидати са неправителствени организации /частни или публични/, публична администрация /национални, регионални или локални/, изследователски центрове, унимерситети и образователни институции, пазарно ориентирани субекти /profit making

09.12.2020

Над 12 000 души се обучават безплатно у нас към дигиталната инициатива на Microsoft, LinkedIn и GitHub

Нараства броят на хората у нас, които се обучават безплатно чрез дигитална инициатива на Microsoft, LinkedIn и GitHub. Повече от 12 000 души са решили да повишат квалификацията си или да подобрят вече съществуващите си компетенции в предложените от програмата дисциплини.

Страната ни е на една от челните позиции по брой ангажирани курсисти в региона. Най-желаният курс остава този за програмисти. Освен програмисти най-много българи искат да станат специалисти в сферата на търговията и мениджъри на проекти.

След преминаване на обучението, курсистите получават сертификат, който да удостовери уменията им. Според проучване на Global Knowledge 93% от работодателите смятат, че сертифицираните служители носят повече ползи за компанията. В края на юни Microsoft, LinkedIn и GitHub стартираха кампания, чиято цел е да помогне на 25 милиона души в свeтовен мащаб да добият дигитални умения, нужни за новата икономическа реалност.  

 

Ето дисциплините от безплатната инициатива, както и подробности за самите курсове, подбрани на основа на най-търсените от работодателите позиции.

 1.       Програмист

Този курс помага на обучаваните да получат поглед върху основни технологии за уеб разработка, разработване на софтуер и бази данни като CSS и HTML.

Станете програмист

 

 1.       Търговски представител

Помага на хората, които искат да развият т.н. „меки“ умения и да се превърнат в доверен партньор на клиентите.

Станете специалист в сферата на търговията

 

 1.       Мениджър проекти

От малки проекти до реализацията на мащабни инициативи – този курс дава знанията, необходими за ефикасната организация на подобна дейност.

Станете мениджър проекти

 

 1.       ИТ администратор

Курсът помага в подготовката за получаването на признати от индустрията сертификати и за разбирането на основни мрежови концепции.

Подгответе се CompTIA Network+ сертификат

 

 1.       Специалист обслужване на клиенти

След като обслужването на клиенти се пренесе в цифрова среда, е важно да се разбере как да се създаде персонализирано изживяване у потребителя.

Станете специалист в обслужването на клиенти

 

 1.       Дигитален маркетолог

Това е практическо обучение за разбиране и ефективно използване на дигиталния маркетинг.

Станете дигитален маркетолог

 

 1.       ИТ и техническа поддръжка

Курсът има за цел да помогне на ИТ екипите да преминат към нови и гъвкави начини на работа с виртуализация, създаване на десктоп копия и поддръжка на софтуер и устройства.

Подгответе се за сертификат CompTIA A+

 

 1.       Анализатор на данни

Курсистите могат да усвоят как да създадат по-добри бизнес стратегии чрез проучване на информацията, използвайки инструменти за анализ на данни.

Станете анализатор на данни

 

 1.       Финансов анализатор

Помага при вземането на правилни финансови решения с умения, които позволяват да се анализират текущи

04.12.2020

Победителите в CESAwards България 2020

 

За поредна година бяха отличени най-заслужилите стартъпи  и личности в предприемаческата екосистема на България в националния кръг на Сеntrаl Еurореаn Ѕtаrtuр Аwаrdѕ 2020 (СЕЅАwаrdѕ). Призът за стартъп на годината получи компанията за информационна сигурност LоgЅеntіnеl. 

СЕЅАwаrdѕ Бългapия тази година се проведе в изцяло онлайн формат, под организацията на Бългapcĸaтa cтapтъп acoциaция – ВЕЅСО. Гeнepaлeн пapтньop беше Eвpoпeйcĸaтa инвecтициoннa бaнĸa (ЕІВ), а партниращи организации бяха Изпълнитeлнa aгeнция зa нacъpчaвaнe нa мaлĸитe и cpeднитe пpeдпpиятия (ИAHMCΠ), Фoнд нa Фoндoвeтe, Ѕіtеgrоund, ВrіghtСар Vеnturеѕ, РubGаlаху, РhоnеАrеnа, ЅМЅ Вumр (а Yоtро соmраnу) и Соhоnеѕ Вrеwеrу. Запис от живото излъчване е достъпен тук.

Победителите в националния кръг бяха решени с комплексна оценка от гласовете на журито в конкурса и с гласовете на публиката след отворено гласуване на сайта на състезанието.

Не само победителите в десетте категории на CESAwards 2020, но всички 42-ма български финалисти ще участват в peгиoнaлнoтo cъpeвнoвaниe нa СЕЅАwаrdѕ на 10-ти дeĸeмвpи. Meждyнapoднaтa цepeмoния щe oтличи нaй-ycпeшнитe cтapтъпи и личнocти в Aвcтpия, Πoлшa, Чexия, Cлoвaĸия, Cъpбия, Cлoвeния, Xъpвaтия, Pyмъния, Унгapия, Литвa, Лaтвия и Ecтoния.

 

Победителите

Стартъп нa гoдинaтa е LоgЅеntіnеl – ĸoмпaния зa инфopмaциoннa cигypнocт нa гoлeми мacиви oт дaнни, изпoлзвaщa тexнoлoгии ĸaтo блoĸчeйн и изĸycтвeн интeлeĸт.

Haй-дoбъp cтapтъп в нaчaлeн eтaп ( за ĸoмпaнии c дo двeгoдишнa иcтopия) – стартираща Меtео.Rосkѕ, която paзpaбoтвa мpeжa oт автономни и захранвани от слънчевата енергия мeтeopoлoгични cтaнции за дaнни в peaлнo вpeмe.

Най-добър финтех – Рhуrе – мoбилнo пpилoжeниe зa пoĸyпĸи от търговци по цял свят, пapични пpeвoди и др.

Ocнoвaтeл нa гoдинaтa – Caбинa Гьoшeвa – cъocнoвaтeл нa ВY FАR – бpaнд зa виcoĸoĸaчecтвeни дaмcĸи oбyвĸи.

Инвecтитop нa гoдинaтa зa тpeтa пopeднa гoдинa е българският фонд за рисков капитал LАUNСНub Vеnturеѕ.

Haй-дoбpo cпoдeлeнo paбoтнo пpocтpaнcтвo – Саmрuѕ Х.

Haй-дoбъp cтapтъп cъc coциaлнo въздeйcтвиe – Рrоѕfіt Тесhnоlоgіеѕ. Компанията произвежда протези по нова технология и подпомага интeгpaциятa нa xopa, претърпели ампутация.

Haй-дoбър акселератор/инкубатор за втора поредна година е Dаrе То Ѕсаlе на Еndеаvоr.

B двeтe нoви ĸaтeгopии тaзи гoдинa – Haй-дoбpo peшeниe зa paбoтa във виpтyaлнa cpeдa и Гepoй нa eĸocиcтeмaтa бяxa oтличeни cъoтвeтнo: DіgіtаlКіdz, ĸoитo пoвишaвaт дигитaлнaтa гpaмoтнocт нa yчитeли, yчeници и poдитeли, и Bacил Tepзиeв – инвecтитop, cъocнoвaтeл нa Саmрuѕ Х и Teлepиĸ Aĸaдeмиятa, и yпpaвлявaщ пapтньop във фoндa зa pиcĸoв ĸaпитaл Eleven.

 

04.12.2020

Стартира beamUp lab – програмата на Българската фондова борса за стимулиране и насърчаване растежа на български стартъпи и МСП

 

През ноември стартира beamUp lab – програмата на Българската фондова борса за стимулиране и насърчаване растежа на български стартъпи и малки и средни предприятия. Първи 20 компании започват участието си в 12-месечeна цикъл от срещи и обучения за развитие – от старта до готовност за първично публично предлагане (IPO).

Инициативата е на Българска фондова борса, под егидата на Министерството на финансите и се реализира в партньорството на Фонд на фондовете, Българска банка за развитие, Европейска банка за възстановяване и развитие, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Българска стартъп асоциация

beamUp lab е уникална за България програма и покрива целия спектър от инвеститори и финансови посредници, а първият випуск компании в програмата са бързорастящи предприятия със среден ръст на приходите за групата от над 40% за последните 3 години.

Целта на програмата е да отличи перспективни и иновативни български компании с устойчиви бизнес модели, да им даде видимост пред потенциални инвеститори, както и да повиши тяхното знание относно възможностите за финансиране.

Вижте още за програмата и кои са първите 20 одобрени компании тук.

Вече се приемат заявки от компаниите, които искат да се включат във втората кохорта на beamUp lab през 2021 г. Желание за участие може да заявите тук.

Може да гледате запис от официалния старт на програмата с разяснение от участниците за ползите от програмата в YouTube канала на Българската фондова борса тук.

05.11.2020

Предстоящи събития в София

 

ECOMMERCE AND RETAIL SUMMIT

5 ноември, online

2020 година се оказа предизвикателна за целия свят и ритейл секторът не е изключение. Как ще изглежда „новото нормално“ в сектора? Капитал организира конференцията Ecommerce and Retail Summit като наследник на предходните успешни формати на Retail in Detail и Strategies for Ecommerce Success. 

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • – Как да оцелеем и да успеем в пост-пандемичния свят
 • – Какви дългосрочни промени може да очакваме в пазарните дялове при електронната търговия и физическите магазини
 • – Какво се промени в навиците на потребителите и има ли място за нова лоялност и етична търговия
 • – Нов прочит на веригата за доставки
 • – Нови маркетингови стратегии: нискорискови, повишаващи приходите кампании за поддържане и набиране на пазарен дял
 • – Значението на големите данни за стратегическото планиране в новите реалности
 • – Технологии, родени от кризата
 • – Онлайн плащания и проблеми със сигурността

 

 

h.i SUMMIT 2020

11 ноември, online

Human Business Studio в партньорство с Инвестор Медиа Груп организира първи международен годишен форум h. i summit. Ще чуете най-важните детайли за ключови тенденции в глобален мащаб за:

– Управление на промяната

– Организационен дизайн и култура

– Прогностика и стратегическо планиране

– Системно мислене за решаване на проблеми чрез поставянето на човека в центъра и оползотворяване на потенциала му.

Събитието обединява бизнес лидери, мислители, творци, футуристи, провокатори на статуквото и иноватори от България и чужбина, за да проведат смислен диалог за бъдещето на организациите и ролята на хората в тях.

Събитието ще се проведе в хибриден формат с онлайн стрийминг и ограничено присъствие на място в Inter Expo Center. Очаквайте съдържание на български и английски език с осигурен превод и на двата езика.

Вижте всички лектори и линк за регистрация ТУК.

 

 

BALREC 2020

11 ноември, хибридно събитие

BalREc е най-значимата и влиятелна real estate конферентна платформа в България и региона за актуалните тенденции в индустрията. Водещи инвеститори, финансови институции, консултанти, проект мениджъри, адвокатски компании и други експерти, ангажирани с най-мащабните проекти и сделки в сектора, участват във фокусирани панели и сесии с акцент върху състоянието и инвестиционната среда в ключовите пазарни сегменти: офис, ритейл, жилища, индустриален и логистика, хотели, както и растящите алтернативни класове активи.

BalREc 2020 ще се проведе на 11-ти ноември в Hyatt Regency Sofia, като са взети в предвид всички противоепидемични мерки. Предвидено е и излъчване онлайн.

 

 

CYBERSECURITY AND DATA PROTECTION FORUM

17 ноември, online

Киберсигурността ще бъде една от най-важните

05.11.2020

Новини от градската среда

Столичната община и Центърът на върхови постижения GATE подписаха Споразумение за сътрудничество като част от изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София. Ще се работи по изграждане на първия “Цифров двойник на града“ (City Digital Twin). Той ще бъде на територията на район Лозенец.

City Digital Twin e голям интердисциплинарен проект на института GATE в областта на големите данни и изкуствения интелект GATE и е първи по рода си за България. Проектът има за цел да разработи цифрова платформа – близнак на реалната градска среда в София, в която чрез 3D симулация на града в демо вариант да бъдат проектирани, тествани, прилагани и обслужвани решения от целия жизнен цикъл на градския живот в столицата преди тяхното внедряване в реална среда.

Споразумението беше подписано от кмета на София Йорданка Фандъкова и ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков. Запис от онлайн събитието по подписването с повече информация за проекта “Цифров двойник на града“ и какво предстои гледайте тук.

***

По инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова Столична община в партньорство с Регионалното управление по образование и „Център за творческо обучение“ стартира пилотен проект – „Училище в облака“ – за развитие на дигиталните умения и работа в онлайн среда. В него са включени 16 столични училища.

Информация за проекта беше представена по време на събитие, излъчено онлайн от II-ра английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” в София по повод одобрението, което гимназията получи за Google референтно училище – първото в София и второ в Югоизточна Европа. Училището е и част от пилотния проект „Училище в облака“ и внедрява модела “Едно към едно”  за провеждане на учебния процес с устройство за всеки учител и ученик с цел за цялостна дигитална трансформация на училището.  

“Училище в облака“ дава заявка да направи столицата лидер в използването на дигитални технологии в образованието, по примера на вече реализирани проекти в скандинавските държави, Нидерландия, Белгия, САЩ и други. Целта е да се развие успешно и да бъде приложен в повече училища в София, което да бъде път към тяхната дигитална трансформация.

Запис от събитието може да видите тук.

***

До края на месец ноември тече гласуването за проектните предложения, подадени в кампанията на Cтoличнaта община „Coфия избиpa“ за идеи от гpaждaни, гpaждaнcĸи и пpoфecиoнaлни opгaнизaции зa пpoeĸти зa пoдoбpявaнe нa гpaдcĸaтa cpeдa. Бюджетът по програмата е на стойност 1.5 млн. лв., с които общината ще реализира един или повече проекти, събрали най-много гласове от

05.11.2020

Възможности за финансиране

 

Кредити при облекчени условия с гаранции от Фонда на фондовете ще се предлагат и от Първа инвестиционна банка, БАКБ и Токуда Банк. Споразумението за портфейлна гаранция е в подкрепа на ликвидността на малките и средни предприятия в отговор на икономическата криза, свързана с пандемията от COVID-19.

Фондът насочва към малкия и среден бизнес в България и допълнителен антикризисен ресурс от 42 млн. лв. Средствата са за ликвидна подкрепа на ПСП, засегнати от COVID-кризата и ще достигнат до компаниите чрез фонд мениджърите за дялови инвестиции Innovation Capital, Morningside Hill и Vitosha Venture Partners. След предстоящото подписване на споразумение и с четвъртия финансов посредник – New Vision 3, общият размер на антикризисния ресурс ще достигне 56.3 млн. лв. 

Предприятията могат да се свързват директно с посочените банки и четири финансови посредника за повече информация и разговори за потенциално сътрудничество.

 

***

Млади (с до 3 години опит) или бъдещ предприемач (с бизнес идея) могат да кандидатстват по програмата Еразъм за млади предприемачи. Програмата предлага обучение в работна среда в малко или средно предприятие в чужбина с финансиран престой от 1 до 6 месеца. Сред предимствата за участниците са възможност за усъвършенстване на бизнес плана, придобиване на ноу-хау, достъп до нови пазари и партньори в чужбина, поглед към различни културни и организационни нагласи и начин на функциониране на бизнеса в друга държава от Европейския съюз.

Кандидатстването става изцяло по електронен път на сайта на Еразъм за млади предприемачи тук.

***

Bloomberg TV Bulgaria приема кандидатури за кампанията си „Вдъхновяващите 5“. Инициативата е насочена към стартиращи компании и цели да подкрепи иновативни бизнес решения и да популяризира успешните бизнес практики у нас.

Всеки стартъп със седалище в България, с разработен иновативен проект и с дейност на българския пазар от не повече от 3 години, може да кандидатства до 15 ноември за  „Вдъхновяващите 5“ на сайта на инициативата.

Петте стартиращи компании, които съберат най-много гласове сред потребителите, ще бъдат обявени през първата седмица на декември и ще получат консултации и ноу-хау от специалния менторски екип от специалисти, привлечени от Bloomberg TV Bulgaria в инициативата.

***

Във връзка с провеждането на предварителната оценка на финансовите инструменти за следващия програмен период 2021-2027, Българската търговско-промишлена палата прави анонимна анкета сред потенциални крайни получатели (фирми), които биха кандидатствали за бъдещи финансови инструменти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Целта е да се изследва нагласата сред потенциалните потребители, които биха кандидатствали за финансиране по програмата

05.11.2020

Излезе годишното проучване на Асоциацията по роботика и автоматизация (ПАРА) за автоматизацията у нас

Асоциацията по роботика и автоматизация (ПАРА)  представи данните от актуалното си проучване за ролята на автоматизацията у нас по време на форума „Robotics Strategy Forum 2020“, което се проведе на 22 октомври. 

ПАРА изготвя доклада за трета поредна година чрез анкетно проучване сред българските компании. Тази година данните изследват и до каква степен и как COVID-19 кризата повлия на плановете на индустрията за инвестиции в автоматизация. 

Резултатите са базирани на отговорите на 32 компании с близоз 15 000 служители от индустриите автомобилни компоненти, мебелна, електроника, машиностроене и др. От осациацията подчертават, че проучването не претендира за представителност на извадката. Ето и най-важните изводи:

– При 50% от компаниите се наблюдава забавяне или пълно отлагане на инвестиции в автоматизация заради пандемията. Половината от тези компании са в автомобилния сектор. 

– Все пак има компании – 19% от всички, при които пандемията е ускорила процесите. Сред тях са представители на  химическата, датчици за умен дом, производители на микроелектроника.

– 44% обмислят да внедрят софтуерна и дискретна автоматизация.

– Компаниите искат да автоматизират най-вече производствения процес, събирането и обработването на данни, администрацията и контрола на качеството.

– Автомобилната индустрия остава основен ползвател на индустриални роботи у нас – средно 1 робот на 45,85 служителя помагат в 4 фабрики за автомобилни компоненти; в машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост, автоматизацията и електродомакинската техника 1 робот помага на 70,66 служителя в компанията.

– Основен мотив за инвестиция в роботизирани системи е качество, оптимизация на разходи и липсата на работна ръка.

Още данни от проучването ще намерите в блога на ПАРА тук, както и във видеозаписа от откриването на „Robotics Strategy Forum 2020“. Запис от всички видеа от форума по роботика и автоматизация гледайте в YouTube канала на асоциацията тук

 

 

07.10.2020

Предстоящи събития в София

 

DIGITAL FINANCE FORUM

6 октомври, онлайн

 

В своето 22-ро издание Digital Finance Forum ще насочи вниманието към бъдещето на финансовите технологии, отвореното банкиране, иновациите в разплащанията, технологичните в застраховането, и ще покаже добри практики и примери за нови и подобрени финансови услуги и решения.

Основни теми на събитието за 2020 г.

 • Промяната на процесите и технологиите в контекста на глобална пандемия
 • Последни промени в регулаторната рамка и отражение върху сектора
 • Дигитализация, оптимизация и автоматизация на вътрешните бизнес процеси във финансовите институции
 • Ролята на ИТ мениджърите във финансовите институции по време на криза/пандемия
 • Бъдещето на разплащанията
 • Иновациите в основата на финансовите услуги от ново поколение
 • С поглед към новото десетилетие – какво е бъдещето на финансовите технологии
 • Технологични способи за поставяне на потребителя в центъра на финансовите услуги
 • С лице към потребителското изживяване

Още за събитието и регистрация тук.

 

Официално представяне на Fintech Sofia Map 2020

8 октомври, онлайн

 

Заедно с Българската финтех асоциация организираме уебинар за официалното представяне на Fintech Sofia Map 2020 – първата карта на финтех сектора в София.

На семинара ще представим столичната финтех екосистема и нейните специфики. Срещата е първа от серия предстоящи събития изцяло на английски език, които целят да представят София и България като ключова финтех дестинацията за Югоизточна Европа.

За да се включите в уебинара е необходимо да се регистрирате във формата тук. След регистрация ще получите потвърждаващ имейл с линк към събитието в Zoom.

Следете страницата на събитието и във facebook, за да разберете кои ще са специалните гости на представянето на Fintech Sofia Map 2020.

 

Пети годишен форум Industry 4.0

8 октомври, хибриден формат

 

Петият годишен форум Industry 4.0 е една от големите индустриални конференции в Югоизточна Европа и ключово събитие, фокусирано върху дигиталната трансформация на производството и развитието на индустриалните зони. Той обединява бизнес, институции и индустриални лидери и представя най-добрите практики от България и региона.

 

Кога и къде

Дигитализация на индустрията

8 октомври 2020 (15:30 – 17:00)- Live on Capital.bg

Бъдещето на регионите в България и обединението им за съвместни цели

21 октомври 2020 – Grand Hotel Plovdiv | Live on Capital.bg

 

Част от темите, които ще бъдат дискутирани:

 • Икономическо възстановяване след COVID-19
 • Политики и финансиране за създаване на иновационна среда
 • Рецептата за конкурентност: бъдещето на българските общини и възможностите за сътрудничество и обединяване на усилия в клъстъри
 • Киберсигурност: Управление на дигиталния риск
 • Популяризиране на регионите в България като
X