БАСКОМ Барометър: приходите в софтуерния сектор надминаха 3 милиарда лева на годишна база

X