05.05.2020

На сайта на Столичната община е активен чатбот за въпроси на граждани относно COVID-19

 

 

На сайта на Столичната община вече е активен чатбот, който предоставя важна информация за текущата ситуация, свързана с COVID-19. 

Чатботът Скили отговаря на въпроси от гражданите и предоставя актуална информация и данни от официални източници – българските държавни и общински институции, както и български и международни организации.

Може да общувате с чатбота, като му задавате свободни въпроси или като изберете от списъка с най-чести запитвания на разнообразни теми, като: 

  • – ситуацията с COVID-19 в Столичната община;
  • – информация относно вируса, неговото разпространение и симптоми;
  • – приетите противоепидемични мерки;
  • – спешни телефонни номера;
  • – използване на електронни услуги и много други.

Системата отговаря веднага, по всяко време на денонощието. На разположение са и статии, презентации, инфографики и видеа.

Изказваме благодарността си към екипа на столичната компания Abilitics, който безвъзмездно подкрепи общината с интегрирането на чатбота и ни съдейства да го “обучим” с информация конкретно за градската среда и ситуацията в София, така че той да е максимално полезен за гражданите на столицата. Разработката на Abilitics е базирана на изкуствен интелект и позволява адаптиране на чатбота към адекватно общуване според нуждите на конкретен екип, аудитория и тема. Скили непрекъснато подобрява “уменията” си и позволява постоянно актуализиране на информацията.

05.05.2020

BESCO с анализ на състоянието на стартъп екосистемата и предложения за конкретни мерки, свързани с COVID-19

Българската стартъп асоциация BESCO публикува резултати от проучване за основните проблеми, с които се сблъскват българските стартъпи, и списък с мерки за икономическото възстановяване на индустрията. Анализът е на база на отговорите на 100 стартиращи и/или иновативни компании от 27 различни индустрии с общ годишен приход от 155 млн. лева. 

 

Основните изводи:

  • Над 42% от компаниите оценяват като среден или висок риска от фалит през следващите 3 месеца, а 75% очакват принудително прекратяване на дейността до 6 месеца.
  • Причината е липсата на ликвидност, която е проблем за над половината от стартъпите – 53%.
  • 66% очакват свиване на приходите с 40%, останалите очакват загуби между 40-60% от месечните приходи.
  • 63% планират да съкратят ¼ от персонала, най-силно ще пострадат позициите в маркетинга и рекламата и административните дейности.
  • Загубата на местни клиенти е съществен проблем за 65% от стартъпите, а на международни – за 54%.

 

Какви мерки предлагат компаниите 

Една трета от стартъпите имат нужда от спасителен капитал между 50 000 и 200 000 лв. Други 31% имат нужда от 20 000 – 50 000 лв. за оцеляване по време на кризата. Предприятията изказват ясна нужда от финансиране от банките и държавата и преки финансови облекчения с различни инструменти. Над 20% смятат, че държавата трябва да стане клиент на продуктите им. Като потенциална стъпка в тази посока компаниите виждат промени в законодателството за обществените поръчки, които да позволят достъп на стартиращи и иновативни компании до обществени поръчки от по-малък мащаб. 

Друга посочена мярка е облекчаването на процедурите, с които средствата от Фонда на фондовете достигат финансовите посредници, а от там и крайните потребители – стартиращите компании. Финансирането от фондове за рисков капитал да бъде с по-висок държавен приоритет също е част от посочените конкретни инструменти, които да подпомогнат бизнеса. 

Анализът на BESCO е изготвен в сътрудничество с Edit.bg – Икономическо развитие чрез иновации и технологии, BVCA – Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране, Endeavor България, ABLE – Асоциацията на българските лидери и предприемачи и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството на икономиката.

Резултатите и предложенията са адресирани към българското правителство, европейските институции и други свързани изпълнителни органи, които могат да предприемат действия при изготвянето на подходящи мерки за преодоляване на предстоящите икономически предизвикателства. Пълния текст на писмото ще намерите (на български език) тук.

Пълният анализ е достъпен на български език тук, а на английски – тук

В средата на април BESCO
14.04.2020

Възможности за финансиране

С гаранция от Европейския гаранционен фонд, Българската банка за развитие стартира програми в подкрепа на най-засегнатите от COVID-19 бизнеси. Средствата са предназначени за секторите хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, конгресна дейност и изложения, търговия на дребно, транспорт, артистична и творческа дейност, спортни дейности, предучилищно образование в частния сектор.

 

Ще се отпускат оборотни средства и кредитни линии с максимален размер до 48 800 лв. при гратисен период до 2 години. Искания за кредит се приемат и изцяло по електронен път на страницата на Микрофинансираща институция ДЖОБС – дъщерното дружество на ББР, което ще управлява средствата.


***

Европейската комисия насочи допълнителни 428 милиона евро към две програми за научни изследвания и иновации, като средствата са предназначени за свързани с COVID-19 проекти. 

За индивидуални стипендии по програмата Individual Fellowships са определени 328 милиона евро. Предназначени са за опитни изследователи от всички националности, които да придобият и прехвърлят нови знания и да работят върху научни изследвания и иновации в държави-членки на ЕС и асоциирани страни по „Хоризонт 2020“. Предоставя се възможност за обучение, международна и междусекторна мобилност.

100 милиона евро ще подкрепят грантовата схема COFOUND, която има за цел да насърчава високи постижения в обучението на изследователи, тяхната мобилност и кариерно развитие. COFOUND ще съфинансира нови или съществуващи регионални, национални и международни програми за отваряне и осигуряване на международно, междусекторно и интердисциплинарно обучение в областта на научните изследвания, както и транснационална и междусекторна мобилност на изследователите на всички етапи от професионалното им развитие. Подробно описание, условия и процес по кандидатстване ще намерите тук

 

 

***

Фондът на Фондовете мобилизира ресурс от 400 млн. лв., които чрез финансови посредници и банки ще достигнат до крайни получатели под формата на гаранции, кредити и дялови инвестиции, с които компаниите да посрещнат икономическите последици от кризата. 

Изцяло нов гаранционен продукт ще предоставя ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия от различни сектори, включително и най-засегнатите като туризъм, транспорт, търговия и др. На фирмите ще се предоставят оборотни средства под формата на дългосрочни кредити до 10 години, без допълнителни административни тежести за кандидатстващите, при възможно най-облекчени условия, които се договарят с банковите институции. Обмисля се възможността кредитите да са безлихвени за предприятия, запазващи заетостта, която са имали преди настъпване на кризата.

Друга част от средствата са за програма за подпомагане на самонаети лица и малки стартиращи  предприятия с кратка или почти никаква бизнес история, включително такива, създадени от уязвими групи  – хора с увреждания, лица до 29

03.04.2020

Възможности за финансиране

 

Европейският отворен научен облак (European Open Science Cloud) въведе бърза процедура за кандидатстване за финансиране на съвместни дейности, свързани с COVID-19.

Могат да кандидатстват дейности и проекти, които разгръщат отворени научни методи и ресурси и използват общностите на EOSC, за да адресират проблеми, свързани с коронавируса и пандемичните обстановки по принцип. Пълен списък на допустимите дейности и форма за кандидатстване ще намерите тук

Фондът за рискови инвестиции в технологични компании от Централна и Източна Европа OTB Ventures обяви старта на нов рунд за компании в ранен растеж.Общият размер на фонда е 100 милиона долара, които ще бъдат отпуснати на 16 компании до края на 2022 г. Средствата са предназначени за стартиращи компании в региона на ЦИЕ с фокус върху киберсигурност, големи данни, изкуствен интелект, финтех, интернет на нещата, роботика, както и със свързаните с тези области облачни технологии и софтуер-като-услуга (SaaS) продукти. Фондът ще разпредели средно по 13,8 милиона евро на стартъп при дял от 10-15% в дадената компания.

Иновация Норвегия (Innovation Norway) обяви втората си покана за набиране на проектни предложения по компонент „Иновации за зелена индустрия“. Общият бюджет е малко над 10 милиона евро и е насочен към проекти в подкрепа на зелените иновации и устойчивото бизнес развитие на малки, средни и големи предприятия. Няма ограничение по отношение на сектора, в който работят предприятията.  

Срокът за подаване на проектни предложения е 4 юни 2020 г. Повече информация може да намерите тук.  

Европейската комисия отправи покана за изразяване на интерес към съвместно създаване на “живи лаборатории” в два изследователски центъра за интелигентни градски решения – в Испра, Италия и Петен, Холандия. Могат да кандидатстват решения, свързани със споделено пътуване, свързаност и комуникация между транспортни средства, ИКТ инфраструктура, роботизирани таксита, информационни системи и анализ на данни, интерактивен потребителски интерфейс и др. Предложения може да се подават във всеки момент до края на настоящата година. Още указания ще намерите тук


Актуални предложения за проектно коопериране и грантове ще намерите и в бюлетина на Българска стопанска камара (на български език).

X