София и България с първи специализиран форум по роботика и автоматизация 

X