Представихме София на първия панел за България в историята на EXPO REAL в Мюнхен

X