СОАПИ представи Стратегията за дигитална трансформация на София на форум за енергийната и градска киберсигурност 

X