Възможности за финансиране
09.10.2019
Genius Sports отвори в София офис за по-голям екип
09.10.2019

Възможностите за разширяване към нови пазари: ИНДИЯ

 

Поради големия интерес на столичните бизнеси към възможностите за разширяване на нови пазари, публикуваме обзорна информация за пазара в Индия и за особеностите на местната бизнес среда. По статията работи г-н Илия Деков, търговски представител за България в Индия, завеждащ Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) на Министерството на икономиката.

 

Индийската икономика е сред най-големите в развиващия се свят. Понастоящем страната заема пето място в света по номинален БВП (2.7 трил. щат. долара) и трето място по паритет на покупателната способност (9.45 трил.щ.д.), но БВП на човек от населението е едва 1982 щ.д.

БВП на Индия достига 2.7 трил.щ.д. и отбелязва ръст от 6.8% през финансовата 2018-19 г. (април 2018 – март 2019 г.). Индия е 19-ти по големина износител и 10-и най-голям вносител в света. Въпреки че данните за първото тримесечие на индийската финансова 2019-20 г. (април 2019 – юни 2019 г.) показват ръст на БВП от 5% или най-ниският растеж за последните шест години, огромният индийски пазар продължава да бъде привлекателен за чуждестранните инвеститори. Това е така независимо от факта, че Индия защитава местните производители, налагайки редица тарифни и нетарифни бариери при вноса на стоки в страната. Наред с високите вносни мита на редица стоки от ЕС (напр. основни мита при внос на автомобили – 127 %, алкохолни напитки – 250 %, вина – 150 %, като се налагат и допълнителни мита на щатско ниво), в Индия съществуват и редица бюрократични препятствия пред свободния внос на стоки (напр. режим на специални разрешения при внос на някои хранителни продукти и др.). 

По информация от Департамента по индустриална политика и насърчаване към Министерството на търговията и индустрията на Индия през финансовата 2018-19 г. (април 2018 – март 2019 г.) Индия е успяла да привлече преки чуждестранни инвестиции на стойност 44.36 млрд.щ.д., при привлечени 55.46 млрд.щ.д. през предходната година. Намаляването на обема на ПЧИ, както и регистрирания най-слаб ръст на БВП през последните шест години, са причина правителството към момента да предприема мерки за съживяване на икономиката, включително и за насърчаване на чуждите инвестиции чрез  намаляване на данъците за чуждестранните портфолио инвестиции (FPIs).

Още през 2014 г. правителството на Нарендра Моди започна активна политика по насърчаване на преките чуждестранни инвестиции в страната, въвеждайки програмата „Make in India”. Индийската икономика се разделя на сектори, в които се разрешават  чужди инвестиции по „автоматична процедура“, и такива, в които чуждите инвестиции до определен процент се разрешават по автоматичен път, а над определен процент – след одобрение на правителството. Съществуват и сектори, които са забранени за чужди инвестиции, като: хазартен и лотариен бизнес; производство на цигари и цигарени изделия; недвижими имоти; железопътна инфраструктура и атомна енергия.

Същевременно индийското правителство извърши либерализация на преките чуждестранни инвестиции в Индия в сектори като: отбранителната индустрия (разрешават се ПЧИ до 49%, като за придобиване на мажоритарен дял от чужди компании се изисква специално правителствено разрешение само в случай, че се внедряват модерни технологии, които не са налични в Индия); радио-телевизионни предавания (разрешава се 100% чуждестранно участие); фармацевтичната индустрия (за инвестиции „на зелено“ е разрешено чуждестранно участие до 100%, а за чуждестранни инвестиции в съществуващи компании до 74%); сектора на гражданската авиация (разрешават се чуждестранни инвестиции до 100%); частни охранителни компании (разрешават се автоматично чуждестранните инвестиции до 49% в компании от този сектор, а над този процент само след получено изрично разрешение); земеделие и животновъдство (разрешават се чуждестранни инвестиции до 100%); търговия на дребно на отделен бранд (до 49% чуждестранно участие, а над този процент се изисква съответно разрешително); хранително-преработвателна промишленост (разрешават се чуждестранни инвестиции до 100% след получаване на съответното разрешително). Макар преговорите за Споразумение за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Индия да са замразени, ЕС остава най-големият търговски партньор на Индия.

Наскоро беше създадена  и индийската държавна инвестиционна агенция “Invest India”, чиито задачи са свързани с промотирането и улесняването на реализацията на чуждестранни инвестиции в Индия.

Като част от политиката за улесняване на бизнеса индийското правителство одобри премахването на „Борда за насърчаване на чуждестранните инвестиции“. В резултат, понастоящем предложенията за ПЧИ се разглеждат само от ресорните индийски министерства, а там, където въпросите засягат националната сигурност, и от Министерството на вътрешните работи на Индия.

Понастоящем основните сектори на индийската икономика са:

Информационни технологии и аутсорсинг: отбелязват средногодишен ръст от 25-30%, като делът на информационните технологии в БВП на Индия достига 10%, а в ИТ и ВРО сектора в Индия работят над 3.5 млн. души.

Фармацевтичната индустрия е един от водещите отрасли на индустриалното производство, като Индия заема 3-то място в света по обем на произвежданите лекарства. Индия задоволява 70% от нуждите си от лекарства със собствено производство и произвежда годишно лекарства за над 20 млрд.щ.д., като голяма част от тях са с експортна насоченост.

Химическата индустрия формира над 3% от БВП на страната. Въпреки че Индия е традиционен нетен вносител на химикали, разликата между индийския внос и износ на химикали постепенно намалява. Индия е голям световен вносител на карбамид, което създава възможност за българските износители.

Текстилната и шивашка индустрия имат силно влияние върху икономическото развитие на страната, тъй като секторът е най-големият работодател в индийската икономика след селското стопанство. Той допринася за 14% от индустриалното производство, формира 4-5% от БВП на Индия и 11% от износа на страната, като осигурява директна трудова заетост на повече от 35 млн. души.

Телекомуникациите са най-бързо развиващият се сектор на индийската икономика. Индия е вторият най-голям телекомуникационен пазар в света, непосредствено след Китай, като са разрешени 100% чуждестранни инвестиции в сектора на телекомуникациите.

Индия е на 6-то място в света по потребление на енергийни ресурси, докато делът й в световната енергетика е едва 3%. Недостигът на инсталирани мощности и на електричество, както и енергийната зависимост на страната са основна пречка за индустриалното производство.

Особеностите на индийската икономика определят няколко групи български стоки и услуги, които имат потенциал за достъп до индийския пазар:

Български стоки за износ за Индия без необходимост от налагане на пазара и разходи за скъпа маркетингова стратегия и активности, но при подходящи конкурентни ценови равнища са: зърнени храни (пшеница, царевица); бобови култури (леща, боб, нахут); фуражни смески; скрап (железен, меден, алуминиев); слънчогледово олио; изкуствени торове; суровини за химичната промишленост; отпадъчна хартия; хидрогенератори, специализирани машини (измервателни уреди); дървен материал; етерични масла (розово масло).

Български стоки за износ за Индия с необходимост от налагане на пазара и разходи по достатъчна маркетингова стратегия и активности са: вино и алкохолни напитки; машини за хранителната промишленост; хранителни продукти (основно захарни изделия).

Продукцията на българския ВПК  – тази продукция е традиционно наложена в Индия въпреки силната световна конкуренция. Предвид въоръжението от руски и НАТО-стандарти в Индия, произвежданите в България боеприпаси, въоръжение и резервни части имат добър пазар в Индия. Индия е един от най-големите пазари за България на военна продукция.

Въпреки все още силно регулираната икономическа среда в Индия, български компании вече успешно реализират инвестиционни проекти в Индия. Сред тях  могат да се посочат заводът за производство на ветеринарни фармацевтични продукти на българската компания „Хювефарма“ в град Пуне; мащабният проект за внедряване на български интернет технологии в Индия на българската компания „Ексайтел”, която е директен доставчик на интернет в Делхи и Хайдерабад (понастоящем с над 220 хил. абонати), като се разширява и в други градове; мащабен проект на български компании, част от консорциум, за изграждането на голям фотоволтаичен парк в индийския щат Бихар и др.

 

Българските компании, проявяващи интерес към индийския пазар, могат да разчитат на съдействие както от българските институции и СТИВ-Делхи, така и от създадените двустранни икономически камари: Индийско-българската бизнес камара в София (e-mail: info@ibbc.bg); Индийско-азиатско-българската бизнес камара в Делхи (e-mail: info@igep.org) и Индийско-българския бизнес съвет в Мумбай (e-mail: director@smechamber.com).

 

Полезни координати в Индия

Полезна информация за индийски търговски партньори може да се получи и от четирите най-големите национално представени търговски камари в Индия: FICCI: ficci.in, CII: cii.in, ASSOCHAM: assocham.org, PHD Chamber: phdcci.in

Информация за политиката за преки чуждестранни инвестиции в Индия може да се набави от страницата на Департамента по насърчаване на чуждите инвестиции: dipp.nic.in

Секторите в Индия, предмет на либерализация и насърчителни мерки по програмата „Make in India” –  makeinindia.com 

Информация за размера на вносните мита и изисквания при внос на определени стоки: icegate.gov.in

 

За повече информация и съдействие от СТИВ-Делхи:

Служба по търговско-икономическите въпроси в Посолството на Република България в Делхи, Индия

Илия Деков, пълномощен министър, ръководител СТИВ-Делхи

16/17 Chandragupta Marg., Chanakyapuri, New  Delhi 110021

Tel: +91 11 26115549 / 26115551; Tel/Fax: +91 11 26871677

E-mail : i.dekov@mi.government.bg; idekov74@hotmail.com ; 

facebook.com/BGEconOfficeIN ; twitter.com/BGEconOfficeIN

 

Изготвил: Илия Деков, р-л СТИВ-Делхи

септември 2019 г.

X