Близо 107 000 ĸв. м нoви oфиc площи в София
08.09.2019
Odelo откри развоен център в София
08.09.2019

Възможности за финансиране

 

Съветът по инвестиции към Българската търговско-промишлена палата търси български инвестиционни проекти, които да представи на потенциални инвеститори в рамките на инвестиционен семинар на 10 октомври 2019 г. в гр. Милано, Италия.

Информацията за проектите трябва да съдържа: кратко представяне на английски език, обосновка на проекта, размер на търсената инвестиция (дялов капитал и/или дълг), предлаган дял от бизнеса, финансови прогнози, пазари, необходими ресурси за развитие на проекта /човешки, материални, пазарни, финансови/, ROI, контакти.

Проектите трябва да бъдат изпратени на e-mail: g.dimitrova@bcci.bg, tomov@intrac-investment.com

За допълнителна информация може да се обръщате към Габриела Димитрова, секретар на Съвета за инвестиции към Българската търговско-промишлена палата, тел.: 02 8117 489 или Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП, тел.: 0899 707475

 

***

Тече срокът за кандидатстване за финансиране по две програми на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката. 

Програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ е насочена към учени, които искат да организират собствен независим изследователски екип или изследователска програма. Ориентировъчният бюджет е 1 235 000 лв. и ще бъде разпределен между 8 научни панела: Химия, Обществени и хуманитарни науки, Икономически науки, Информатика и инженерни науки, Околна среда и науки за Земята, Науки за живота, Математика, Физика. Бюджетът за всеки проект ще зависи от продължителността за изпълнение и може да бъде до 5 000 лв. месечно.

/Information for the call in English: www.fni.bg/956 /

Програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ е насочена към кариерното развитие на перспективни учени с международно признати научни резултати.Ориентировъчният бюджет за финансиране е 1 425 000 лв. 

Information for the call in English: www.fni.bg/959 /

Крайният срок за подаване на предложения и по двете програми е до 20 септември. 

 

***

Стартиращи и социални предприятия ще имат достъп до 25 милиона лева средства от Фонд на фондовете чрез избраните финансови посредници Първа инвестиционна банка (19.3 млн. лв.), „Микрофонд“ (3.23 млн. лв.) и „СиС Кредит“ (2.84 млн. лв.). Микрокредити ще могат да получат и лица от уязвими групи и младежи до 29 години с план за собствен бизнес. 

Кредитите се отпускат с финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Около 850 предприятия ще могат да получат между 5 и 49 хил. лв. при срок на погасяване до 10 години и с до 2 години гратисен период за погасяване на главницата. Средствата, предоставени от Фонда на фондовете, са с нулева лихва, а съфинансирането от посредниците е с пазарна лихва. Така кредитополучателите ще получат финансиране при значително по-ниска лихва от пазарната.

 

***

Тече приемът на предложения в конкурс по Механизма за свързана Европа (CEF-TC-2019-2), сектор Телекомуникации. Бюджетът е 27 млн. евро за разработки в шест теми: Свободен достъп до данни от обществения сектор, Киберсигурност, Електронни обществени поръчки, Електронно здравеопазване, Европейски портал за електронно правосъдие, Европейска платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии. 

Средствата покриват до 75% от разходите за всеки одобрен проект. Срокът за кандидатстване е до 14 ноември.

Българските компании, които искат да се включат, могат да получат допълнителни указания от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

X