Новини от градската среда в София
02.07.2019
Kaufland Service IT HUB откри втори ИТ офис в София
03.07.2019

Възможности за финансиране

 

През юни Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проведе Информационен ден за представяне на Европейската мрежа на изследователските и иновационни центрове и хъбове – ENRICH. Мрежата е създадена и се управлява от Регионален център за информация и научно развитие (RCISD), Будапеща.

ENRICH насърчава и улеснява сътрудничеството в областта на научните изследвания, технологиите и предприемачеството между страните от ЕС и САЩ, Бразилия и Китай като подкрепя създаването на иновации и комерсиализацията им.

Може да разгледате презентациите от Информационния ден от линковете тук, както и да проучите програмите, които предлага мрежата на пазарите на САЩ, Бразилия и Китай тук.

***

Малки и средни предприятия могат да кандидатстват за финансова и методологична помощ до 100 000 евро по проект TETRAMAX. Средствата са за компании, които разработват специфични приложения на цифровите технологии, имат чуждестранни партньори и се нуждаят от трансфер на технологии. Общият бюджет на проекта е 7 000 000 €, а от страна на България партньор е АМГ Технолоджи ООД. 

За кандидатстване за финансиране в следващите отворени сесии, е необходимо поне един партньор извън България да е със статут на научна организация, университет или МСП, да се избере една от трите грантови схеми, която съответства най-добре на съответния бизнес и да се подаде проектно предложение на английски език.

Повече информация може да видите и на сайта на Министрество на икономиката или да се обърнете директно към българския партньор на имейл vs@amg-t.com.

*** 

Съветът по инвестиции към Българската търговско-промишлена палата отправя покана към българските компании да предоставят информация за инвестиционни прпоекти, които Палатата да представи по време на инвестиционен семинар на 10 октомври 2019 г. в гр. Милано, Италия. На семинара в Италия ще присъстват местни инвеститори, фондове, банки, фирми, компании за управление на активи, финансови консултанти и др. 

Проектите трябва да съдържат кратко представяне на английски език, обосновка на проекта, размер на търсената инвестиция (дялов капитал и/или дълг), предлаган дял от бизнеса, финансови прогнози, пазари, необходими ресурси за развитие на проекта (човешки, материални, пазарни, финансови), ROI, контакти.

Информацията може да изпращате на e-mail: g.dimitrova@bcci.bg, tomov@intrac-investment.com

За допълнителни указания можете да се свържете с Габриела Димитрова, секретар на Съвета за инвестиции към Българската търговско-промишлена палата, тел.: 02 8117 489 или Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП, тел.: 0899 707475

X