ТРИАЛОЗИ 2019 – първи за Европа форум за Наука+Изкуство+Технология с домакин София

X