Отговаряме на най-често задаваните въпроси от чуждестранни граждани по време на семинара „Пребиваване и правене на бизнес в България“ 
07.09.2019
Новини от градската среда в София
08.09.2019

Търговската Камара на Централна и Източна Европа в Сингапур стартира дейност

Камарата представлява 11-те страни членки на ЕС от Централна и Източна Европа.

 

През август Търговската Камара на Централна и Източна Европа в Сингапур (CEEC Singapore) официално стартира дейност. Камарата приема заявки за членство. Създаването на CEEC Singapore е проект, иницииран от Европейската Търговска Камара, и има за цел да служи като платформа, която да свързва фирми и физически лица, с интерес да развиват общи бизнес интереси и инициативи, както помежду си, така и между Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и Сингапур.

Силен старт подкрепен от опитен екип

В Управителния Съвет вече има представители от България, Унгария. Латвия, Полша и Сингапур. Пълния списък можете да намерите тук. Скоро и представители от останалите държави от ЦИЕ ще се присъединят, и така организацията ще може напълно да покрие региона. „Ние сме изключително развълнувани, че започваме дейност. Страните от Централна и Източна Европа са слабо представени в Сингапур и се надяваме новата камара да може да промени това драстично“, каза първият избран председател Мартин Ангелов. Г-н Ангелов ще остане в УС на Европейската Търговска Камара в Сингапур (EuroCham), представлявайки CEEC Singapore.

Кристина Ангелова-Килев, ръководител на проекта CEEC Singapore към Европейската Търговска Камара, е назначена за Изпълнителен директор. „Кристина е натрупала значителни познания и опит относно търговските отношения между ЦИЕ и Сингапур в EuroCham. Тя е допринесла за развитието на тази инициатива и това е естествено продължение за нея“, каза г-н Ангелов.

Камарата

Kамарата е неправителствена организация с нестопанска цел, регистрирана в Регистъра на асоциациите (Registry of Societies) в Сингапур, с цел насърчаване на бизнес, търговски, инвестиционни, финансови, и икономически интереси между Централна и Източна Европа и Сингапур. „От общо 11-те държави-членки на ЕС от ЦИЕ, само три посолства и четири търговски представителства имат присъствие в Сингапур, така че необходимостта да се създаде такава регионална организация съществуваше от дълго време. CEEC Singapore ще подпомага слабо представените държави и ще повишава осведомеността между двата региона“, сподели Кристина.

Наскоро подписаното и ратифицирано “Споразумение за свободна търговия между Европейския Съюз и Сингапур” (EUSFTA) също ще играе важна роля за търговските отношения между страните. Съществуват много възможности за европейски компании в Сингапур, който е врата към югоизточна Азия, както и за сингапурските фирми и инвеститори в региона на ЦИЕ”, допълни г-н Ангелов.

Сфери на сътрудничество между Сингапур и ЦИЕ

Значителен процент от фирмите от Централна и Източна Европа в Сингапур са в областта на технологиите, като голяма част от тях са финтех компании.  Сектори като строителство и производство са приоритет за Сингапур и фирми от ЦИЕ предлагат на пазара иновативни продукти и решения.

Пример за скорошно сътрудничество е дълбоководния терминал за контейнери в град Гданск (DCT Gdansk), който PSA International, заедно с IFM Investors и Полския Фонд за Развитие, придобиха.

CEEC Singapore, заедно със съответните посолства и търговски служби, се надява в бъдеще да подкрепи много такива партньорства и възможности.

През 2019-та Камарата планира да организира и подкрепи разнообразни бизнес и социални събития, които поощряват търговските и културните отношения между Сингапур и ЦИЕ.

За повече информация относно Търговската Камара на Централна и Източна Европа в Сингапур, моля посетете сайта на камарата www.ceec.org.sg или се свържете с Г-н Мартин Ангелов, председател на СЕЕС (president@ceec.org.sg), и с г-жа Кристина Ангелова-Килев, изпълнителен директор (kristina.anguelova@ceec.org.sg).

X