Защо София? с Vitesse Running – първият виртуален треньор по бягане с тренировки от Олимпийци
03.09.2020
Нови 37 900 кв.м модерни складови площи въведени в експлоатация в два логистични парка край София
03.09.2020

Възможности за финансиране и предстоящи B2B срещи

Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара отправя покани за няколко виртуални двустранни срещи. Форматите позволяват онлайн В2В сесии с международни партньори по предварителен график и на специално пригодена за целта платформа с индивидуална виртуална стая за всяка отделна среща.

Отворена е регистрацията за виртуалните В2В срещи по време на Torino Fashion Week Digital 2020. Събитието е подходящо за модни дизайнери и стилисти; нови марки дрехи и аксесоари, стартиращи фирми, малки и средни предприятия, производители на текстилни изделия и модни аксесоари, търговци на дребно, дистрибутори, търговски агенти и модни магазини, платформи за електронна търговия, фирми с ICT и технологични решения за модната индустрия, PR агенции, специализирани консултанти в областта на модата, агенти, университети и изследователски институти в областта на технологиите в сектора на модата и текстила. Регистрациите са отворени до 30-ти септември. Още информация ще намерите тук.

Предстои и Innovation Village 2020 – международни двустранни срещи между представители на компании, университети, изследователски центрове и заинтересовани страни, посветени на въпросите на устойчивото развитие, кръговата икономика и интелигентната енергия, с цел идентифициране на възможности за технологични и търговски партньорства, стартиране на сътрудничество и изследователски проекти, развиване на бизнес възможности на нови пазари. Innovation Village 2020ще се проведат от 7 до 8 октомври 2020 г., а регистрациите са отворени до 2-ри октомври. Още информация и линк за регистрация ще намерите тук.

Отворена е регистрацията за виртуалните срещи по време на Istanbul Fintech Week, където предприемачи, инвеститори, професионалисти, изпълнителни директори от цял свят се събират, за да обсъдят актуални и водещи теми в областта на финансовите иновации и технологии (Fintech). Крайният срок за регистрация и насрочване на срещи е 14 октомври 2020 г.. Повече информация и как да попълните профила си на участник вижте тук.

***

Информация за актуални бизнес събития във всички сектори може да следите и в страницата с бюлетини на сайта на Entreprise Europe Network България. Бизнес срещите с дати през септември и октомври са публикувани в последния бюлетин на организацията тук.

 

***

Фондът на фондовете (ФнФ) ще инвестира общо над 660 хил. лв. в стартиращи предприятия за разширяване на сегашните и навлизане на нови пазари на проекти в сферата на новите технологии и въвеждането на иновации: индустриално 3D принтиране, модерни финансови технологии, аутсорсинг платформи, софтуерни продукти. Инвестициите ще се извършват през фонд мениджъра „Иновейшън кепитъл“.

Фондовете за ускоряване и начално финансиране са инструмент на ФнФ за дялово и квази-дялово инвестиране за създаването и развитието на устойчиви бизнес модели и развитие на предприемаческата екосистема в България със средства от ОПИК в общ размер от 51.3 млн. евро (100.3 млн. лв.), а фонд мениджърите допълват публичния ресурс с частен капитал.

Към момента на пазара работят още два фонда за ускоряване и начално финансиране – „Иновейшън кепитъл“ и „Ню вижън 3“, а скоро ще започне инвестиционният период и на третия такъв фонд, управляван от „Витоша венчър партнърс“. Всяка иновативна идея може да кандидатства в някой от тези фондове и да получи финансиране между 15 хил. и 1 млн. евро. 

Възможност за финансиране дава и Фондът за рисков капитал на ФнФ с фонд мениджър „Морнингсайд хил“. От там бизнес начинанията с потенциал за растеж могат да получат финансиране между 750 хил. и 3,5 млн. евро.

 

***

Напомняме ви, че до 17 септември се приемат проектни предложения за получаване на безвъзмездна финансова помощ от Национален иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”. Помощта е в размер на до 500 000 лв. за проект, като желаещите могат да подават своите документи по електронен път с електронен подпис на интернет адрес edelivery.egov.bg.

Настоящата сесия ще подкрепи българските фирми с бюджет от над 5 млн. лв., като основна цел на Фонда е насърчаването на научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на родния бизнес чрез развитието на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги.

 

***

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) обяви покана за участие в три нови конкурса:

  •  „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г. с общ бюджет от 880 000 лв.;
  • „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.“ с общ бюджет от 10 млн. лв.;
  • „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.“ с общ бюджет от 800 000 лв.

Указание за кандидатстване по трите програми, както и всички обявени отворени към момента конкурси на ФНИ, ще намерите тук.

 

***

Стартира процедурата за Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП.

Ваучерна схема на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще подкрепи 450 предприятия с бюджет от над 9 милиона лева (9 180 000 лв.), предоставяйки 2 типа ваучери за МСП:

  • Ваучери тип 1: ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения. Ваучери с фиксирана номинална стойност 5 000 лв. без ДДС и 6 000 лв. с ДДС.
  • Ваучери тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност. Ваучери с фиксирана номинална стойност 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с ДДС.

Пълна информация относно необходимите документи и условията за кандидатстване ще откриете тук.

X