Столичният агротех стартъп NASEKOMO с обща инвестиция с френската Groupe Grimaud

X