AIBEST: Компаниите в сектора на бизнес услугите с висока добавена стойност нарастват с 5%, а заетите – с близо 8%

X