С инвеститори, представители на бизнеса и партньори се включваме в международно състезание за иновативно предприемачество

X