Столичната Rosey’s mark е сред 10-те победителя на европейския акселератор KATANA

X