Столичната “Евротръст Технолъджис” е първата компания, която успешно кандидатства по програмата City-to-City между София и Виена

X