Столичната CloudCart получи 500 000 евро финансиране от фонда за рисков капитал NV3

X