StartupBlink включи два български проекта в глобална карта за иновации, свързани с борбата с COVID-19 

X