Стартира четвъртото издание на EU Datathon – конкурсът за отворени данни на ЕК
03.04.2020
StartupBlink включи два български проекта в глобална карта за иновации, свързани с борбата с COVID-19 
03.04.2020

Възможности за финансиране

 

Европейският отворен научен облак (European Open Science Cloud) въведе бърза процедура за кандидатстване за финансиране на съвместни дейности, свързани с COVID-19.

Могат да кандидатстват дейности и проекти, които разгръщат отворени научни методи и ресурси и използват общностите на EOSC, за да адресират проблеми, свързани с коронавируса и пандемичните обстановки по принцип. Пълен списък на допустимите дейности и форма за кандидатстване ще намерите тук

Фондът за рискови инвестиции в технологични компании от Централна и Източна Европа OTB Ventures обяви старта на нов рунд за компании в ранен растеж.Общият размер на фонда е 100 милиона долара, които ще бъдат отпуснати на 16 компании до края на 2022 г. Средствата са предназначени за стартиращи компании в региона на ЦИЕ с фокус върху киберсигурност, големи данни, изкуствен интелект, финтех, интернет на нещата, роботика, както и със свързаните с тези области облачни технологии и софтуер-като-услуга (SaaS) продукти. Фондът ще разпредели средно по 13,8 милиона евро на стартъп при дял от 10-15% в дадената компания.

Иновация Норвегия (Innovation Norway) обяви втората си покана за набиране на проектни предложения по компонент „Иновации за зелена индустрия“. Общият бюджет е малко над 10 милиона евро и е насочен към проекти в подкрепа на зелените иновации и устойчивото бизнес развитие на малки, средни и големи предприятия. Няма ограничение по отношение на сектора, в който работят предприятията.  

Срокът за подаване на проектни предложения е 4 юни 2020 г. Повече информация може да намерите тук.  

Европейската комисия отправи покана за изразяване на интерес към съвместно създаване на “живи лаборатории” в два изследователски центъра за интелигентни градски решения – в Испра, Италия и Петен, Холандия. Могат да кандидатстват решения, свързани със споделено пътуване, свързаност и комуникация между транспортни средства, ИКТ инфраструктура, роботизирани таксита, информационни системи и анализ на данни, интерактивен потребителски интерфейс и др. Предложения може да се подават във всеки момент до края на настоящата година. Още указания ще намерите тук


Актуални предложения за проектно коопериране и грантове ще намерите и в бюлетина на Българска стопанска камара (на български език).

X