Стъпка напред за две български компании с разработки в областта на AI

X