София се включи в предприемаческата платформа SCALE

X