СОАПИ представи инвестиционния и бизнес климат в София по време на откриването на международния форум „Сътрудничество между Москва и България“

X