София и България във второто издание на Финтех атлас за ЦИЕ на Райфайзен Банк

Райфайзен Банк Интернешънъл публикува второто издание на Финтех атлас за Централна и Източна Европа (CEE Fintech Atlas 2019) с преглед на 19 финтех екосистеми в региона на ЦИЕ, включително и на България. Докладът включва данни за мащаба, най-важните компании и най-големите инвеститори в сектора в страните, както и за готовността на населението да използва мобилно банкиране. 

Профилът на София и България

Според изданието честото посочване на София като „една от най-бързо развиващите се финтех дестинации в ЦИЕ региона“, „ развиващ се финтех хъб“ и „най-жизнената финтех дестинация в региона на Югоизточна Европа ” е заслужен имидж, подкрепен от конкретни данни и тенденции, които наистина позиционират столицата като една от най-горещите точки на картата на CEE в този сектор. 

Докладът припомня, че според Глобалния индекс на иновациите за 2018 г. България е третата най-иновативна страна в света сред държавите със средно-високи доходи и лидер в региона на Югоизточна Европа по отношение на иновационната ефективност и постижения. Посочена е и класацията на Financial Times, която постави българската столица на челна позиция сред финтех дестинациите в света по ценова ефективност. 

Компаниите в сектора покриват всички аспекти като най-популярни са плащания и фактуриране (30%), решения за капиталови пазари (15%) и лични финанси (12%). Между 2014 и 2018 г. работещите в сектора са се увеличили два пъти и броят на служителите нараства постоянно в следствие от появата на нови играчи и разширяването на съществуващите. 

Общите оперативни приходи в сектора през 2018 г. са над 200 милиона евро, което представлява годишно увеличение от 33,5% и удвояване на само три години. Всяка година секторът делът си към БВП на страната. Общата нетна печалба през 2018 г. е за над 59 милиона евро, което е два пъти повече, отколкото за 2017 г.

 

 Прогноза за проникването на финтех услугите и развитието на сектора

Очаква се до края на 2020 г. над  65% от населението в ЦИЕ да използва услугите за цифрово банкиране, в резултат на което цифровите пазари в целия регион ще растат. 

Данните за 2019 г. сочат нов пик в инвестициите в сектора в много пазари. В сравнение с 2018 г. пазарите в Литва, България, Унгария, Румъния, Словакия и Украйна отбелязват стабилен ръст на инвестициите, отбелязва докладът и като пример от България посочва инвестицията от 17,8 милиона евро в столичната Software Group. 

Друга тенденция е увеличаването на инвестициите във финтех сектора от местни и регионални фондове за рискови инвестиции, като сред изброените в България фондове са Eleven Ventures и LAUNCHub. 

Пълният документ е достъпен за изтегляне след посочване на имейл тук.

X