СОАПИ представи пред делегация от Португалия възможностите за бизнес в София

X