Бюджетната комисия към Съвета на ЕС на работна среща в Столична община

X