Innovation Drivers for Regional Growth Conference
Столичната община е първата община в България със Стратегия за интелигентна специализация
04.05.2018
СОАПИ представи пред делегация от Португалия възможностите за бизнес в София
11.05.2018

Бюджетната комисия към Съвета на ЕС на работна среща в Столична община

Членовете на Бюджетния комитет към Съвета на ЕС днес посетиха Столична община, за да се запознаят с някои от успешно реализираните проекти в София, финансирани с евросредства.
Зам.-кметът на София Дончо Барбалов и главният изп. директор на СОАПИ Владимир Данаилов им представиха както вече реализираните по-големи проекти в града, така и различните възможности за инвестиции и бизнес развитие в българската столица.
За миналия програмен период 2007-2013 г. Столична община е привлякла средства за 89 проекта с еврофинансиране на обща стойност близо 3 млрд. лв. От тях 53 проекта по Оперативни програми на ЕС, на стойност 2, 848 млрд. лв. , а 36 проекта – по общностни програми на ЕС и програми за териториално сътрудничество на стойност 7,5 млн. лв.
Най-големият обект, който се изпълнява с евросредства в столицата е метрото, по чийто трети лъч се работи и в момента. Останалите проекти са в областта на транспортната и ВиК инфраструктура, енергийната ефективност, екологията, образователната инфраструктура, зоните за обществен отдих и т.н.
Пред гостите бяха изтъкнати предимствата на София за инвестиции и развитие на бизнес – стратегическо географско положение, високообразовано население и отлични възможности за живот, обучение, туризъм и спорт.

Членовете на Бюджетния комитет към Съвета на ЕС са в София, тъй като в НДК се провежда неформално заседание на комитета. В него участват представители на всички държави членки, Генералния секретариат на Съвета и Европейската комисия.
Бюджетният комитет е работен орган, който разглежда годишната бюджетна процедура на ЕС и измененията в годишния бюджет. Отговаря и за законодателната работа в областта на финансовото законодателство на ЕС, включително измененията на финансовия регламент.

X