СОАПИ представи пред делегация от Португалия възможностите за бизнес в София
11.05.2018
Нов развоен център и 130 работни места в „Кока кола“
30.05.2018

Представители на общината и бизнеса взеха участие в първата работна среща по проекта Digital Cities Challenge

DCC Vision and Ambition Sofia2

DCC Vision and Ambition Sofia2На 9 май екипът на Столичната агенция за инвестиции организира работна среща “Визия и амбиция” като част от проекта на Европейската комисия ‘Digital Cities Challenge’.

В дискусията взеха участие представители на общината и бизнеса, както и представители на компании за комунални услуги, телекоми и академичните среди. Целта на срещата беше да се формулират визията и амбицията на София за постигане на дигитална зрялост, които да служат като част от пътна карта за създаването на стратегия за цифрова трансформация на града.

На база на резултатите от проведените миналия месец интервюта с повече от 30 заинтересовани страни и дискусиите, проведени по време на срещата, формулирахме визията и амбициите на София по пътя към постигане на дигитална трансформация на града, както и план за действие със следващите стъпки, основните етапи и приоритети. Беше съставен и SWOT анализ, оценяващ дигиталната зрялост на София, нейните силните страни и областите, които трябва да бъдат подобрени с цел подпомагане на цифровата трансформация на градската среда, обществото, бизнеса, предприемаческата среда, политиките и институциите.

Резултатите от дискусията, SWOT анализът и формулираните визия и амбиция за дигитална трансформация на София ще бъдат представени на 16 и 17 май в Брюксел по време на втория академичен семинар “Визия и амбиция”, част от проекта Digital Cities Challenge. С този семинар ще бъде отбелязан заключителният етап на фазата “Визия и амбиция” и ще бъде дадено началото на стратегическата фаза на проекта, когато всички участници ще получат подкрепа при развитието и изпълнението на индивидуални за всеки град проекти.

Digital CIties Challenge е специализирана програма за менторство и работа в мрежа, стартирана от Европейската Комисия с цел да подпомогне развитието и въвеждането на дигитални политики в 15 европейски града, които да трансформират ежедневието на жителите на градовете, фирмите, работниците и предприемачите. Продължителността на програмата ще е 14-18 месеца, по време на които градовете-участници ще получат специализирани съвети и подкрепа от високопоставени експерти, които ще им помогнат да разработят и приложат дигитална стратегия.

Искаме да изкажем нашата благодарност за големия интерес и активното участие на всички организации и компании, които откликнаха на поканата ни и се включиха в дискусиите със своя визия и идеи за решения за дигиталната трансформация на София. Това ни дава възможност да представим в Брюксел идеи, които са подкрепени от представители на разпределителните дружества, ИТ сектора, стартъп общността, академичните среди и администрацията на града.

X