Участваме в номинациите за “Общински инвеститор 2020” от Годишните награди на Националното сдружение на общините
04.10.2020
София и България в класациите
05.10.2020

Преките чуждестранни инвестиции за първото полугодие нарастват с 54,2%

По предварителни данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции в България за първото шестмесечие на годината възлизат на 1,407 млрд. евро, което е увеличение с 495 млн. евро или 54,2% спрямо същия период на предходната година. 

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – юли 2020 г. са от Нидерландия (192.8 млн. евро), Русия (121.1 млн. евро) и Унгария (107.2 млн. евро). 

От Министерство на икономиката съобщават, че от началото на 2020 г. по Закона за насърчаване на инвестициите са издадени сертификати за клас инвестиция на 22 проекта. Общата им стойност е за 709,4 млн. лв. и проектите имат потенциал да разкрият 3 203 нови работни места.

 

X