Преките чуждестранни инвестиции за първото полугодие нарастват с 54,2%

X