Преакселераторът Founder Institute открива в София първия си офис извън САЩ

X