Nasekomo затвори сделка за 4 милиона евро – най-голямото публично обявено финансиране за агротех стартъп в региона

X