Асоциация за развитие на София публикува доклад за присъствието и участието на граждани на трети страни в живота на София
31.01.2019
Възможности за финансиране
31.01.2019

Мобилно приложение на Столичната община е кандидат за наградите на БАИТ

 

Столичната община участва със заявка за осмото издание на „Наградите на БАИТ“ за значим принос в развитието на информационните и комуникационните технологии през 2018 г. Заявката е в категорията “Общинска администрация” за мобилното приложение „Call Sofia“. Приложението позволява бързо подаване на сигнали за отклонение от условията на нормалната градска среда директно към компетентното по казуса административно звено.

„Call Sofia“ е напълно интегрирано с web-базираната информационната система на Контактния център на Столична община, Административните информационни системи на централната администрация, районните администрации и тези на Столичен инспекторат и на столичните общински дружества. Заложените функционалности позволяват автоматичното локализиране на проблема чрез местоположението на мобилното устройство, визуализиране чрез снимка или други файлове, свързване на сигнала към други вече подадени сигнали за същата локация.

Приложението предоставя на потребителя последваща информация за подадените от него сигнали, известия за актуален статус и други уведомления. След сваляне и регистрация в приложението, достъп е възможен и през Google и Facebook.

Разработката е част от политиката на Столичната община да изгражда електронно обслужване чрез непрекъснато, системно и целенасочено подобряване на достъпа на гражданите и гостите на столицата до общинската администрация в режим 24/7 за отчитане, анализ и решаване на възникнали казуси или необходими услуги. Приложението е с безплатен достъп и ще бъде активно от края на месец януари 2019 г.

Тази година категорията “Общинска администрация” отчита изключителен интерес. Подадени са 15 заявки от 14 български общини за внедрените от тях проекти в административното обслужване на гражданите и бизнеса. Журито ще обяви номинираните в тази и останалите 9 категории в средата на месец февруари.

X