Мобилно приложение на Столичната община е кандидат за наградите на БАИТ
31.01.2019
Участието на София в програмата Digital Cities Challenge навлиза във финален етап
03.02.2019

Възможности за финансиране

 

Фонд на фондовете (ФнФ) подготвя процедура за прилагането на нов финансов инструмент – Фонд за технологичен трансфер (ФТТ), финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК).

Цел на инструмента са инвестициите за развитие на иновационния потенциал в областите: мехатроника и чисти технологии; информатика и информационни и комуникационни технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Ресурсът е в размер на 30 млн. евро, като се очаква, да бъде привлечено и допълнително съфинансиране от частни инвеститори.

Структурата на инструмента е изключително гъвкава и ще варира в широк диапазон – от 25 хиляди до 5 милиона евро. ФТТ ще инвестира приоритетно в проекти в ранен етап на развитие, разработени от университети, технологични паркове, научни лаборатории и др.

В момента текат пазарните консултации с потенциални финансови посредници и ключови участници. Следете сайта на Фонда на фондовете, където след 8 февруари ще бъдат оповестени резултатите. 

***

Фондът за устойчиви градове обяви процедура за финансиране на проекти по линия на финансовия инструмент Фонд за градско развитие чрез дългосрочни, нисколихвени кредити за проекти, които допринасят за устойчивото регионално, икономическо и социално развитие на територията на София и Южна България. Oбщият paзпoлaгaeм pecypc нa фoндa e 342,37 млн. лв.

Допустими крайни получатели са общини, общински дружества, университети, частни компании, публично-частни партньорства и др. за реализацията на проекти за градска среда, спортна и културна инфраструктура, екологичен и устойчив градски транспорт, енергийна ефективност на жилищни сгради и студентски общежития, бизнес и индустриални зони, туризъм и културно наследство.

Изискванията за финансиране и документите за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Фонда за устойчиви градове.

***

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 отвори процедура за подбор на проекти по „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (9BG16RFOP002-2.040).

Целта на процедурата е подобряването на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Безвъзмездната финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на средствата по процедурата е 146 687 250 лева.  

Кандидатстването с проекти се извършва по електронен път на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения до 21 май 2019 г.

Въпроси могат да бъдат отправяни на адрес sme_capacity@mi.government.bg.

Подробна информация, всички условия и пълният пакет документи по процедурата са публикувани в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

***

Български компании в гейминг индустрията могат да кандидатстват за субсидия по програма МЕДИА към „Творческа Европа“. Срокът е до 27-ми февруари. Условия, критерии и документи може да разгледате на:

▪️ сайта на Бюрото на програма „Творческа Европа“ в България.

▪️ в портала Creative Europe на Европейската комисия

▪️ и от страницата и сайта на Game Dev Summit – платформата на българската гейм общност.

***

Започна егистрацията за 5-ия Международен B2B ден за софтуерни компании 2019 (International B2B Software Days 2019) във Виена.

Развити компании, стартиращи фирми и научно-изследователски и развойни (R&D) центрове от София и България с фокус върху разработка на софтуер и нови технологии, които търсят партньорски контакти с други компании от сектора, могат да кандидатстват до 28 февруари 2019 г.

Събитието е безплатно за всички компании, които искат да се присъединят. Вижте подробности тук.

***

Започна кандидатстването за прием в програмата на Виенската бизнес агенция Vienna Start-up package 2019 -двумесечна програма, която подкрепя избрани чуждестранни стартиращи компании, които искат да развият бизнес идея във Виена и да проучат възможности за растеж в Австрия и на другите немскоезични пазари.

Условията по програмата и линк за  кандидатстване ще намерите тук.

X