Американската АtЅсаlе oтĸpивa oфиc в Coфия – първата дестинация на компанията извън САЩ
31.01.2019
Мобилно приложение на Столичната община е кандидат за наградите на БАИТ
31.01.2019

Асоциация за развитие на София публикува доклад за присъствието и участието на граждани на трети страни в живота на София

Асоциация за развитие на София публикува доклада “Софийски дневен ред за интеграция” (Sofia City Integration Agenda), разработена в рамките на проекта INTEGRA, финансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС. Документът съдържа анализ на присъствието и участието на граждани на трети страни в живота на София. В доклада са очертани и трите най-вероятни сценария за предстоящите 3 до 5 години по отношение на гражданите на трети страни в София: тяхното присъствие, икономическа и социална активност и интеграция, нагласите на местната общност и действията и мерките на местното управление.

Програмата INTEGRA има за цел да подобри процеса на дългосрочна интеграция на гражданите на трети страни чрез партньорство между градовете в Европа. Проектът включва 6 партньорски града от шест държави: София (България), Прага (Чехия), Кошице (Словакия), Осиек (Хърватия) и Рубано (Италия).

Проучването за София и останалите градове обхваща областите: заетост и квалификация, услуги за граждани на трети страни (достъп до здравеопазване, жилищно настаняване, образование и др.), сигурност и безопасност и гражданско участие. Докладът също така цели и да дефинира препоръки за градските и общинските политики и мерки за подготовка и адекватен отговор на всеки от трите възможни сценарии.

Част от изследването са и четири тематични инфографики, които очертават основните акценти в четири области: „Пазарът на труда и мигрантите в София“, „Нагласи към мигрантите“, „Образование и мигранти“ и „Безопасност в София и мигрантите“. 

Графиките представят по разбираем и атрактивен начин данни, тенденции, възможности и недостатъци в интеграцията на гражданите на трети страни в София.

Всички инфографики, включително тези на другите партниращи градове в програмата, са достъпни на уебсайта на проекта.

Пълният документ “Софийски дневен ред за интеграция” можете да намерите тук.

 

X