Кордеел изгражда логистичен център за дистрибутора Орбико c инвестиция от 26,5 млн. евро 

X